ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 343 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος στο τέλος Μαρτίου

Στα 343 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος στο τέλος Μαρτίου
Reuters

Στα 343 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου η συνολική αξία του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής διοίκησης.

Μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 η Ελλάδα δανείσθηκε 8,7 δισ. ευρώ από τον ESM, 2,9 δισ. ευρώ μέσω χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό και άλλα 7,5 δισ. ευρώ μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων.

Οι τόκοι που κατάβαλε το Δημόσιο για το ακαθάριστο χρέος της κεντρικής διοίκησης μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 ήταν μόλις 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 750 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε τόκους δανείων του επισήμου τομέα.

Για αμοιβές και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση χρέους καταβλήθηκαν 42 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 29 εκατ. ευρώ αφορούν στα δάνεια του επισήμου τομέα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ