ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι θα αλλάξει με τον νέο νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών

Τι θα αλλάξει με τον νέο νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών
EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Καινοτομίες ενσωματώνει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και προβλέπει την πλήρη αναμόρφωση του νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ).

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, οι νέες ρυθμίσεις αποβλέπουν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη θέση των μετόχων, απλοποιούν την εταιρική «καθημερινότητα», με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, και εισάγουν καινοτομίες που κρίθηκαν ότι μπορούν να ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Πρότυπα των διατάξεων αποτέλεσαν αντίστοιχες διατάξεις αλλοδαπών δικαίων ή προήλθαν από την ελληνική εμπειρία. Επιπλέον με τον νέο νόμο επιδιώκεται η γλωσσική και ορολογική ομοιογένεια του κειμένου για ανετότερη και ασφαλέστερη ανάγνωση.

Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2019 και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Οι δε ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ΑΕ θα ονομαστικοποιούνται αυτοδίκαια την 1η Ιανουαρίου 2020.

Το νομοσχέδιο δίδει και τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε πτωχευμένες ΑΕ. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως αν εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξης σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Επίσης η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, ενώ η αναβίωσή της τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ