Στα 344 δισ. ευρώ το χρέος στο τέλος Απριλίου
Πηγή: Pixabay

Στα 344 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Απριλίου η συνολική αξία του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής διοίκησης. Εξ' αυτών τα 335,8 δισ. ευρώ αφορούν σε χρέος σε ευρώ και τα 8,2 δισ. ευρώ σε χρέος που έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα.

Μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου –  Απριλίου 2018 η Ελλάδα δανείσθηκε 8,7 δισ. ευρώ από τον ESM, 2,9 δισ. ευρώ μέσω χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό και άλλα 7,9 δισ. ευρώ μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων.

Οι τόκοι που κατάβαλε το Δημόσιο για το ακαθάριστο χρέος της κεντρικής διοίκησης μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 ήταν μόλις 2,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 759 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε τόκους δανείων του επισήμου τομέα.

Για αμοιβές και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση χρέους καταβλήθηκαν 45 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 29 εκατ. ευρώ αφορούν στα δάνεια του επισήμου τομέα.

Οι εγγυήσεις που είχε χορηγήσει η Γενική Κυβέρνηση έως το τέλος Απριλίου ανέρχονταν σε 22,8 δισ. ευρώ, ενώ εξ αυτών τα 4,5 δισ. ευρώ αφορούσαν σε εγγυήσεις προς κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και το 1,8 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις προς ιδιωτικές εταιρείες.

Διαβάστε επίσης