ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 695.832 τα Ε2 που έχουν υποβληθεί στο Taxisnet

Στα 695.832 τα Ε2 που έχουν υποβληθεί στο Taxisnet
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Συνολικά 695.832 έντυπα Ε2 έχουν υποβληθεί έως σήμερα στο Taxisnet, μαζί με 1.593.624 Ε1, εκ των οποίων έχουν εκκαθαριστεί οι 1.583.787 δηλώσεις.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να ξέρουν πως ακίνητα που το 2017 ήταν ημιτελή ή μεταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά θα πρέπει να δηλωθούν φέτος στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στη δεύτερη σελίδα του Ε2 της φορολογικής δήλωσης του 2018 τον πίνακα ΙΙ «Συμπληρωματικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας».

Οι στήλες του συγκεκριμένου πίνακα συμπληρώνονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις:

- Απόκτησης ακινήτου ή ακινήτων με αγορά, γονική παροχή ή δωρεά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης εντός του 2017 κάποιου από τα ακίνητα που δηλώσατε στην πρώτη σελίδα του Ε2. Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συμπληρώσετε απαραιτήτως, στον πίνακα ΙΙ, τα στοιχεία κάθε ακινήτου, όπως θέση, επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα, κατηγορία ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφείο, χώρος στάθμευσης, οικόπεδο, αγροτεμάχιο κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό παροχής ρεύματος. Στην ίδια σειρά θα πρέπει να συμπληρώσετε τον τίτλο κτήσης ή μεταβίβασης του ακινήτου (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά), τον αριθμό του συμβολαίου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

-Ακινήτων τα οποία την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν ημιτελή. Πρέπει δηλαδή να αναγράψετε στον πίνακα ΙΙ τα στοιχεία των κτισμάτων που παρέμειναν ημιτελή στο τέλος του 2017.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ