ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες αντικειμενικές αξίες – Πώς υπολογίστηκαν

Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες αντικειμενικές αξίες – Πώς υπολογίστηκαν

Θέμα ωρών είναι η έκδοση των νέων αντικειμενικών αξιών, καθώς το υπουργείο Οικονομικών δρομολόγησε τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό και των τελευταίων τιμών σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχε καταστεί δυνατή η εκτίμηση των αξιών.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου οι εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών για τις νέες τιμές ζώνης που κατατέθηκαν μέχρι τις 22.3.2018 θεωρούνται έγκυρες και αξιόπιστες και από τη στατιστική επεξεργασία τους προκύπτει ο προσδιορισμός της «βέλτιστης εκτίμησης».

Οι εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών αξιολογήθηκαν ως προς τον κίνδυνο ή το βαθμό αβεβαιότητάς τους μέσω πληθυσμιακού συντελεστή μεταβλητότητας 25%. Στις περιπτώσεις που οι διαθέσιμες εκτιμήσεις δεν παρουσίασαν μεταβλητότητα πέραν του 25% τότε οδήγησαν στην εξαγωγή της νέας τιμής ζώνης. Στην περίπτωση όμως όπου η μεταβλητότητά των τιμών ξεπέρασε το 25% οι εκτιμήσεις βγήκαν με στάθμιση, ήτοι με μια «ομαλοποίηση-διόρθωση» του αριθμητικού μέσου λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εκτιμήσεων

Αν η σταθμισμένη τιμή οδηγούσε σε υψηλή μεταβλητότητα, τότε η ζώνη παραπεμπόταν για υπολογισμό στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η οποία με νέα στάθμιση -αντιπροσωπευτική και αξιόπιστη - έβγαζε την τιμή εκκίνησης λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία ομορότητας και ομοιότητας ζωνών και περιοχών, αξιολογώντας και αξιοποιώντας συγκριτικά στοιχεία από τις διαθέσιμες εκθέσεις εκτίμησης.

Έτσι, για καθεμία από τις 10.216 ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων η Δευτεροβάθμια Επιτροπή υπέβαλλε τελική εισήγηση ως εξής:

  • Στην περίπτωση που η προτεινόμενη τιμή εκκίνησης ήταν σύμφωνη με τα στοιχεία επιβεβαίωσης του ιδιωτικού φορέα, η τελική εισήγηση ταυτιζόταν με την προτεινόμενη τιμή.
  • Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί μία εκτίμηση εκτός του εύρους των στοιχείων επιβεβαίωσης του ιδιωτικού φορέα, η τελική εισήγηση ταυτιζόταν με το άκρο του εύρους που ήταν πιο κοντά στην τιμή της μοναδικής διαθέσιμης εκτίμησης.
  • Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί δύο ή περισσότερες εκτιμήσεις και ο μέσος όρος τους ήταν εκτός του εύρους των στοιχείων επιβεβαίωσης του ιδιωτικού φορέα, η τελική εισήγηση ταυτιζόταν με το άκρο του εύρους που ήταν πιο κοντά στο σταθμισμένο μέσο όρο των εκτιμήσεων.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Δευτεροβάθμια Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα στοιχεία ομορότητας και ομοιότητας ζωνών και περιοχών.

Να σημειωθεί πως έως αύριο θα κατατεθούν στη Βουλή δύο τροπολογίες για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Η πρώτη θα προβλέπει ότι ο εφετινός ΕΝΦΙΑ θα υπολογισθεί με τις νέες αντικειμενικές αξίες και όχι με αυτές που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και η δεύτερη τροπολογία θα προβλέπει παρεμβάσεις στο συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ