ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογράφτηκε η απόφαση για τις νέες αντικειμενικές - Αύξηση τιμών στο 30% των περιοχών

Υπογράφτηκε η απόφαση για τις νέες αντικειμενικές - Αύξηση τιμών στο 30% των περιοχών
EUROKINISSI/ ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/ Φωτογραφία αρχείου

Υπογράφηκε και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών έως αύριο θα κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό.

Με τα παραπάνω ολοκληρώνεται η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, δράση που είχε συμφωνηθεί από το 2ο μνημόνιο το 2012.

Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, είναι η εξής:

  • Σε 2.122 μειώθηκαν.
  • Σε 4.302 έμειναν σταθερές.
  • Σε 3.792 αυξήθηκαν .

Πως προέκυψαν οι νέες αξίες

Oι εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών για τις νέες τιμές ζώνης που κατατέθηκαν μέχρι τις 22.3.2018 θεωρούνται έγκυρες και αξιόπιστες και από τη στατιστική επεξεργασία τους προκύπτει ο προσδιορισμός της «βέλτιστης εκτίμησης».

Οι εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών αξιολογήθηκαν ως προς τον κίνδυνο ή το βαθμό αβεβαιότητάς τους μέσω πληθυσμιακού συντελεστή μεταβλητότητας 25%. Στις περιπτώσεις που οι διαθέσιμες εκτιμήσεις δεν παρουσίασαν μεταβλητότητα πέραν του 25% τότε οδήγησαν στην εξαγωγή της νέας τιμής ζώνης. Στην περίπτωση όμως όπου η μεταβλητότητά των τιμών ξεπέρασε το 25% οι εκτιμήσεις βγήκαν με στάθμιση, ήτοι με μια «ομαλοποίηση-διόρθωση» του αριθμητικού μέσου λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εκτιμήσεων

Αν η σταθμισμένη τιμή οδηγούσε σε υψηλή μεταβλητότητα, τότε η ζώνη παραπεμπόταν για υπολογισμό στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η οποία με νέα στάθμιση -αντιπροσωπευτική και αξιόπιστη - έβγαζε την τιμή εκκίνησης λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία ομορότητας και ομοιότητας ζωνών και περιοχών, αξιολογώντας και αξιοποιώντας συγκριτικά στοιχεία από τις διαθέσιμες εκθέσεις εκτίμησης.

Έτσι, για καθεμία από τις 10.216 ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων η Δευτεροβάθμια Επιτροπή υπέβαλλε τελική εισήγηση ως εξής:

  • Στην περίπτωση που η προτεινόμενη τιμή εκκίνησης ήταν σύμφωνη με τα στοιχεία επιβεβαίωσης του ιδιωτικού φορέα, η τελική εισήγηση ταυτιζόταν με την προτεινόμενη τιμή.
  • Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί μία εκτίμηση εκτός του εύρους των στοιχείων επιβεβαίωσης του ιδιωτικού φορέα, η τελική εισήγηση ταυτιζόταν με το άκρο του εύρους που ήταν πιο κοντά στην τιμή της μοναδικής διαθέσιμης εκτίμησης.
  • Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί δύο ή περισσότερες εκτιμήσεις και ο μέσος όρος τους ήταν εκτός του εύρους των στοιχείων επιβεβαίωσης του ιδιωτικού φορέα, η τελική εισήγηση ταυτιζόταν με το άκρο του εύρους που ήταν πιο κοντά στο σταθμισμένο μέσο όρο των εκτιμήσεων.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Δευτεροβάθμια Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα στοιχεία ομορότητας και ομοιότητας ζωνών και περιοχών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ