Τον τερματισμό της ποσοτικής χαλάρωσης ανακοίνωσε η ΕΚΤ
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Τον τερματισμό της ποσοτικής χαλάρωσης (QE) στο τέλος του 2018 ανακοίνωσε σήμερα ο Μάριο Ντράγκι μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΚΤ στη Ρήγα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Όσον αφορά στα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να συνεχιστεί η διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, επί του παρόντος ύψους 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018. Μετά τον Σεπτέμβριο και έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 οι αγορές θα μειωθούν στα 15 δισ. ευρώ μηνιαίως, ενώ μετά οι αγορές θα τερματιστούν.

Το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του πληθωρισμού εξακολουθεί να συμβαδίζει με τις τρέχουσες προσδοκίες για μια πορεία διαρκούς προσαρμογής.

Με τις σημερινές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής διατηρείται ο τρέχων διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής που θα διασφαλίσει τη συνεχή διαρκή σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ο Μάριο Ντράγκι δήλωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατέληξε στο συμπέρασμα πως έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς μια βιώσιμη προσαρμογή του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%.

Ο κ. Ντράγκι ανέφερε πως τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά χαμηλά επίπεδα τουλάχιστον ως το τέλος του καλοκαιριού του 2019 και αν χρειαστεί και μετά την περίοδο αυτή, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να συγκλίνει προς το στόχο, ενώ διευκρίνισε πως το ΔΣ δεν συζήτησε πότε θα αυξηθούν τα επιτόκια.

Ο ίδιος επανέλαβε ακόμα ότι παραμένει αναγκαία μια ισχυρή νομισματική τόνωση, αλλά επισήμανε πως η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία άσκησης πολιτικής.

Ο κ. Ντράγκι ανέφερε πως η ΕΚΤ υποβάθμισε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2018 στο 2,1% από 2,4% προηγουμένως. Για το 2019 συνεχίζει να αναμένει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9%.

Όσον αφορά στον πληθωρισμό, η ΕΚΤ αναβάθμισε την πρόβλεψη για τη φετινή χρονιά, στο 1,7% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1,4% το Μάρτιο. κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στο πετρέλαιο.

Διαβάστε επίσης