ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες αλλαγές φέρνει σε ασφαλιστικό και εργασιακά το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Ποιες αλλαγές φέρνει σε ασφαλιστικό και εργασιακά το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
EUROKINISSI

Θετικές παρεμβάσεις στα εργασιακά, αλλά και θεραπεία αγκυλώσεων του ασφαλιστικού προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζεται ενιαία η έναρξη του δικαιώματος σύνταξης για όλους από τον επόμενο της υποβολής της αίτησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Βασική αλλαγή είναι πως πλέον δεν θα απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αρχίσει η συνταξιοδότηση, ενώ ειδικά για τους αγρότες προβλέπεται πως από το 2019 θα συνταξιοδοτούνται με βάση την ημερομηνία γέννησής τους και όχι τον Ιούλιο κάθε χρονιάς.

Ακόμη, με το νομοσχέδιο αλλάζουν τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, ενώ ο εργοδότης χρεώνεται από την ημερομηνία ελέγχου, τρία κατώτατα μηνιάτικα εισφορών.

Ταυτόχρονα προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης, εφόσον προσληφθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών ο αδήλωτος με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Το πρόστιμο μετά την έκπτωση διαμορφώνεται σε 7.000 ευρώ για σύμβαση τουλάχιστον 3 μηνών, 5.000 ευρώ για σύμβαση τουλάχιστον 6 μηνών και 3.000 ευρώ για σύμβαση τουλάχιστον ενός έτους.

Μια θετική αλλαγή είναι πως διαγράφονται ή απαλλάσσονται από τόκους και προσαυξήσεις αμφισβητούμενες οφειλές - βεβαιωμένες ή μη – για εισφορές που αφορούν το διάστημα έως 31/12/2016. Από τη διάταξη ωφελούνται νέοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με δελτίο παροχής υπηρεσιών που μπορούσαν να επιλέξουν ασφάλιση ζητώντας εξαίρεση από ΟΑΕΕ, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μικροεπιχειρηματίες και μικροξενοδόχοι κ.α..

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου οι άνεργοι που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν χάνουν τον χρόνο ανεργίας τους και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ. Μάλιστα, το δικαίωμα στην ευνοϊκή ρύθμιση δίνεται και αναδρομικά σε όλους όσοι διαγράφηκαν για τον λόγο αυτό από τα μητρώα αν υποβάλουν εντός 90 ημερών αίτηση

Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά η αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη του αναθέτοντα, του εργολάβου και του υπεργολάβου, έναντι των εργαζομένων κατά την εκτέλεση ενός ανατεθειμένου έργου. Διευρύνεται έτσι το πεδίο ευθύνης για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών, εισφορών και αποζημιώσεων, όπως και για την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους εργαζομένους που απασχολούνται με καθεστώς εργολαβιών και υπεργολαβιών.

Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας με απογραφικό δελτίο, εφόσον δεν απαιτείται έναρξη εργασιών στην εφορία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ