ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική ίδρυση εταιρείας μέσα σε 13 λεπτά

Ηλεκτρονική ίδρυση εταιρείας μέσα σε 13 λεπτά
Pixabay

Μέσα σε 13 λεπτά θα μπορεί κάποιος να ιδρύσει μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ από τις 22 Ιουλίου, μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση eyms.businnessportal.gr. Προϋπόθεση είναι να διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική ίδρυση επιχειρήσεων, η οποία ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια, παίρνει σάρκα και οστά και, όπως ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. Από τις 22 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες αλλά και οι πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν μέσω του υπολογιστή τους και της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης να δημιουργήσουν σε πρώτη φάση μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Η χρήση της υπηρεσίας, η οποία μειώνει στο ελάχιστο τον απαιτούμενο χρόνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης, θα έχει κατά 70% χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται σήμερα, ενώ τον πρώτο χρόνο η χρήση της υπηρεσίας για τους ενδιαφερομένους θα είναι δωρεάν.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας, αρχικά ξεκινά με τη σύσταση μονοπρόσωπης ΙΚΕ και στη συνέχεια και έως το τέλος του 2018 στόχος είναι να λειτουργεί και για τη σύσταση όλων των προσωπικών επιχειρήσεων, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 και για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΕΠΕ και ΑΕ).

Η χρήση της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα εύκολη και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταχωρίζουν τα στοιχεία σύστασης της εταιρείας με απλό τρόπο χωρίς να καταθέτουν κάποιο έγγραφο. Για τη σύσταση μιας επιχείρησης μέσω της πλατφόρμας θα επιτρέπεται μόνο η χρήση πρότυπου καταστατικού, ενώ θα είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ. Το σύστημα θα χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ σύστασης, θα δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο και μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, θα αποδίδει ζεύγος κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ, θα διαβιβάζει τα στοιχεία στο Taxis και η εταιρεία θα λαμβάνει ΑΦΜ.

Επίσης, θα χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του Taxisnet, θα ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση, θα εγγράφει την εταιρεία στο Επιμελητήριο, θα εκδίδει ψηφιακό αντίγραφο εταιρικής σύμβασης και ανακοίνωσης σύστασης και θα χορηγεί βεβαίωση πληρωμής ενιαίου κόστους σύστασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ