ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ecovis ανακάλεσε την έκθεση ελέγχου της Folli Follie

Η Ecovis ανακάλεσε την έκθεση ελέγχου της Folli Follie
Facebook

Με μια ημέρα καθυστέρηση η Folli Follie ανακοίνωσε την ανάκληση της έκθεσης ελέγχου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Η Follie Follie ανακοίνωσε ότι οι ορκωτοί ελεγκτές της Ecovis ενημέρωσαν την εταιρεία ότι ανακάλεσαν την από 26 Απριλίου 2018 έκθεση ελέγχου τους επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Η Folli Follie επισημαίνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανάκληση της έκθεσης ελέγχου της Ecovis και θα συνεχίσει τη διαδικασία των έκτακτων ελέγχων και επισκοπήσεων που διενεργούν οι Ernst & Young και Alvarez & Marsal (όπως ανακοινώθηκε στις 25 Ιουνίου 2018), ενώ θα λάβει τις αποφάσεις της επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017 βάσει του αποτελέσματος αυτών των ελέγχων και επισκοπήσεων.

Επίσης, η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ