ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο της ΕΕ για νομοσχέδιο που συζητείται ήδη στη Βουλή

Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο της ΕΕ για νομοσχέδιο που συζητείται ήδη στη Βουλή
Pixabay

Ένα παράδοξο γεγονός που δείχνει πως η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε συνεννόηση σε βασικά θέματα ανέκυψε σήμερα.

Μπορεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να μπήκε σήμερα προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής , ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα πως παραπέμπει τη χώρα μας μαζί με τις Ιρλανδία και Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εφαρμογή των σχετικών κανόνων.

Η χώρα μας είχε ολοκληρώσει τη διαβούλευση του νομοσχεδίου ήδη από το Φεβρουάριο και αν και καθυστέρησε να το φέρει προς ψήφιση το προχωρημένο της διαδικασίας δεν δικαιολογεί την αντίδραση της Κομισιόν.

Η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη μεταφορά της Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο. Η δε Ιρλανδία, που έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύ μικρό μόλις μέρος των κανόνων και, ως εκ τούτου, παραπέμφθηκε και αυτή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Μάλιστα η Επιτροπή πρότεινε να επιβάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατ' αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές μέχρις ότου οι τρεις χώρες λάβουν τα αναγκαία μέτρα!

Σημειώνεται πως τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου 2017 για να μεταφέρουν την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική τους νομοθεσία. Και η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, ξεπέρασε κατά ένα έτος την προθεσμία.

Οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τους ήδη υπάρχοντες κανόνες εισάγοντας τις παρακάτω τροποποιήσεις:

-Ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές• θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών.

-Διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

-Τη θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

-Την ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.

Η Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία χώρα της ΕΕ να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Χρήματα που νομιμοποιήθηκαν σε μία χώρα μπορούν και συχνά στηρίζουν αξιόποινες πράξεις σε άλλη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, κατ' επέκταση, να διακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά και κατά προτεραιότητα την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ