ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποινικό αδίκημα οι επιθέσεις σε υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ

Ποινικό αδίκημα οι επιθέσεις σε υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ
ΑΑΔΕ

Τροπολογία που κατέθεσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή προβλέπει πως οι επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για λόγους σχετιζόμενους με την άσκηση της υπηρεσίας τους θα αποτελούν πλέον «ιδιώνυμο αδίκημα», κάτι που συνεπάγεται πως στους επιτιθέμενους θα ασκείται αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη.

« Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση», αναφέρεται σχετικά στην τροπολογία.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία, καθώς παρατηρούνται συνεχώς αυξανόμενες επιθέσεις σε βάρος των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, για λόγους που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Η ιδιαίτερη ηθικοκοινωνική απαξία που ενέχει η διάπραξη των ως άνω ποινικών αδικημάτων σε βάρος κρατικών υπαλλήλων των ελεγκτικών αρχών, οι οποίοι ένεκα της ιδιαίτερης φύσης της αποστολής τους αποτελούν την επίσημη εκπροσώπηση της Πολιτείας στον έλεγχο της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, υπαγορεύει για λόγους προληπτικούς και κατασταλτικούς, η Πολιτεία να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τους δράστες», σημειώνεται σχετικά.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως αντίστοιχη διάταξη υπάρχει ήδη στην νομοθεσία μας για την προστασία των αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστικών και υγειονομικών υπαλλήλων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ