ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κύμα» ίδρυσης εικονικών εταιρειών από επαγγελματίες για φορολογικούς λόγους

«Κύμα» ίδρυσης εικονικών εταιρειών από επαγγελματίες για φορολογικούς λόγους
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Παρά το γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν πλέον το 50% των κερδών που μπορούν να «παράγουν» οι ατομικές επιχειρήσεις, ο αριθμός τους δεν μειώνεται. Συνολικά, το ισοζύγιο ενάρξεων - διαγραφών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, είναι θετικό, καθώς οι επαγγελματίες στρέφονται μαζικά στη σύσταση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Στο πρώτο εξάμηνο 2018 οι εγγραφές επιχειρήσεων ήταν αυξημένες κατά 4%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), από την 1/1/2018 έως τις 30/6/2018 συστάθηκαν 17.018 επιχειρήσεις, έναντι 16.353 που είχαν συσταθεί την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, το φετινό εξεταζόμενο διάστημα ιδρύθηκαν 4.830 ΙΚΕ και 8.088 ατομικές επιχειρήσεις!

Το «φαινόμενο» έχει την εξήγησή του: Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ΙΚΕ χρησιμοποιούνται κατά κόρον για λόγους «φορολογικού αρμπιτράζ».

Οι επαγγελματίες σπάνε τα κέρδη τους σε περισσότερα από ένα ΑΦΜ, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση ή το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

Ένας ακόμη σοβαρός λόγος για να προχωρήσει κάποιος στη σύσταση «εικονικής» ατομικής εταιρείας είναι και η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ