Διπλός «κόφτης» ασφαλείας στις δαπάνες για να επιτευχθεί ο στόχος για το πλεόνασμα
Πηγή: EUROKINISSI

Με έναν διπλό «κόφτη» ασφαλείας το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

Ο μηχανισμός αυτός που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια σχετίζεται αφενός με τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αφετέρου με τις δαπάνες υπουργείων και επιχορηγούμενων φορέων.

Βάσει του προγραμματισμού του υπουργείου Οικονομικών οι δαπάνες του προϋπολογισμού του 2018 προς υπουργεία και επιχορηγούμενους φορείς εκταμιεύονται με ελεγχόμενες ροές.

Συγκεκριμένα, τα κονδύλια των δημοσίων φορέων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό είναι διαθέσιμα στο 90% και όχι στο 100%, κάτι που σημαίνει ότι οι φορείς πρέπει να λειτουργούν μη λαμβάνοντας υπόψη το 10%.

Γιατί γίνεται αυτό; Προκειμένου το Δημόσιο να ελέγξει τις ροές των δαπανών και να παγώσει αιτήματα φορέων για πρόσθετα έξοδα. Η παρακράτηση του 10% αποτελεί «μαξιλάρι ασφαλείας», ώστε, εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις στον προϋπολογισμό, να προβεί η κυβέρνηση στην περικοπή των συγκεκριμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού κατά 10%.

Οι μόνες δαπάνες που γλυτώνουν από τον αυτόματο κόφτη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους – δηλαδή καταβάλλονται κατά 100% και όχι κατά 90% - είναι αυτές που σχετίζονται με αποδοχές και συντάξεις, μισθώματα κτιρίων, υποχρεώσεις από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, ύδρευση και άρδευση, ηλεκτρική ενέργεια, χρήση φυσικού αερίου, πληρωμή δικαστικών αποφάσεων, επιδοτήσεις άγονων γραμμών, επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, αποδόσεις στην ΕΕ, πληρωμές εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και δαπάνες που σχετίζονται με την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων λειτουργεί ως δεύτερος «κόφτης». Συγκεκριμένα η κυβέρνηση υποεκτελεί το ΠΔΕ, ώστε να καταγράφει μικρότερες δαπάνες και να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους.

Είναι ενδεικτικό πως στο πρώτο επτάμηνο του 2018 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καταγράφει μεγάλη υστέρηση και υπολείπεται αισθητά των στόχων. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,2 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, έναντι 1,99 δισ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 757 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης