ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσπαθεί να καθυστερήσει τις καταγγελίες πιστωτών η Folli Follie

Προσπαθεί να καθυστερήσει τις καταγγελίες πιστωτών η Folli Follie
facebook

Η καταγγελία μιας δανειακής σύμβασης (Schuldschein) που διέπεται από το γερμανικό δίκαιο, ύψους 20 εκατ. ευρώ και κατέστησε την οφειλή ληξιπρόθεσμη, με αποτέλεσμα και την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που δόθηκε από τη Folli Follie, αποτελεί το πρώτο πιστωτικό γεγονός εις βάρος της εταιρείας. Πλέον κανείς δεν αποκλείει αυτή η εξέλιξη να πυροδοτήσει σύντομα μια σειρά αντίστοιχων ενεργειών από ομολογιούχους επενδυτές και άλλους εμπλεκομένους με τη Folli Follie.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε προς τις χρηματιστηριακές Αρχές η διοίκηση της εταιρείας έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο γεγονός, δίνοντας εξηγήσεις για τη νέα εμπλοκή που προέκυψε. Σύμφωνα με τη διοίκηση της FFG, η σχετική ειδοποίηση για την καταγγελία της σύμβασης επιδόθηκε στις 9 Αυγούστου και ήδη η Folli Follie βρίσκεται στο στάδιο έναρξης μιας συναινετικής συνεργασίας με τους πιστωτές της, συμπεριλαμβανομένου και του κατόχου της δανειακής σύμβασης των 20 εκατ. ευρώ καθώς και της Ad Hoc Επιτροπής των κατόχων Μετατρέψιμων Ομολόγων, προκείμενου να συζητήσει μια ενδεχόμενη αναστολή των ενεργειών τους υπέρ της FFG, αλλά παράλληλα να διερευνήσει και κάθε εναλλακτική δυνατότητα για τη μελλοντική αναδιάρθρωση του ομίλου.

Και όλα αυτά εν αναμονή της χορήγησης της προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία τελεί υπό προστασία από τους πιστωτές έως τη δικάσιμο, η οποία έχει οριστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο η τελευταία εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό, καθώς δημιουργεί κίνδυνο για ένα ντόμινο πιστωτικών γεγονότων.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η διοίκηση της FFG ανέθεσε πρόσφατα την εταιρεία Deloitte Business Solutions να προχωρήσει στην εκπόνηση προβλέψεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, να παράσχει υποστήριξη στην επικαιροποίηση του πρόσφατου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, αλλά και να καταρτίσει μοντέλο ανάλυσης χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων για τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της εταιρείας και άλλους ενδιαφερομένους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ