ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως τις 30 Νοεμβρίου η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Έως τις 30 Νοεμβρίου η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
AFP

Περιθώριο 91 ημερών έχουν όσοι έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από την 1η Ιανουαρίου 2018 προκειμένου να εγγραφούν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού προβλέπει ακόμη πως τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018 συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής», στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1.1.2018 έως και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής. (30.8.2018)

Ειδικά για τα πρόσωπα που από 1.1.2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και δεν δύνανται να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει μόνο να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο, στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

Κατά την ίδια εγκύκλιο οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».

Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ