ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 101 εκατ. ευρώ η ζημία της Fosun από την Folli Follie

Στα 101 εκατ. ευρώ η ζημία της Fosun από την Folli Follie

Αναλυτική αναφορά στη Folli Follie και στις ζημιές που καταγράφει από τη συμμετοχή της στην ελληνική εταιρεία έκανε η Fosun International ανακοινώνοντας χθες τις οικονομικές καταστάσεις της για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Όπως αναφέρει, η Folli Follie, μια παγκοσμίου φήμης εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών μόδας, αποτελεί μια επένδυση που πραγματοποίησε ο Όμιλος Fosun στο εξωτερικό το 2011. Σήμερα ο Όμιλος και η συνδεδεμένη επιχείρηση του Fidelidade-Companhia de Seguros κατέχουν συμμετοχή 16,37% στο μετοχικό κεφάλαιο της Folli Follie.

Η κινεζική εταιρεία ενημερώνει στο σημείο αυτό πως το Μάιο του 2018, η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέστειλε τη διαπραγμάτευση μετοχών της Folli Follie αναφερόμενη στην αδυναμία της εταιρείας να παράσχει χρηματοοικονομικά στοιχεία κατόπιν μιας έκθεσης από ένα hedge fund που αμφισβητούσε την ασιατική της δραστηριότητα.

«Η Folli Follie υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο από την Ernst & Young κατόπιν αιτήματος της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής. Ο Όμιλος Fosun θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη του συμβάντος», αναφέρεται σχετικά.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται πως η Fosun επένδυσε αρχικά στην Folli Follie 86 εκατ. ευρώ. Το συνολικό δε μέρισμα που έλαβε κατά τη διάρκεια των ετών ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ.

Το κέρδος εύλογης αξίας του ομίλου Fosun από την επένδυση στην Folli Follie ήταν της τάξης των 62 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017.

Βασιζόμενη στην τιμή ανά μετοχή των 4,8 ευρώ η Fosun σήμερα καταγράφει ζημία εύλογης αξίας ύψους 101 εκατ. ευρώ από την επένδυση της, ενώ η αθροιστική ζημία σε όρους εύλογης αξίας ανέρχεται σε 39 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ