ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Folli Follie: Πολύπλοκη η αξιολόγηση των οικονομικών των ασιατικών θυγατρικών

Folli Follie: Πολύπλοκη η αξιολόγηση των οικονομικών των ασιατικών θυγατρικών
Facebook

Στην πολυπλοκότητα του έργου της αξιολόγησης των οικονομικών καταστάσεων και στον μεγάλο αριθμό των θυγατρικών της στην Ασία απέδωσε η Folli Follie την καθυστέρηση της παράδοσης των εκθέσεων της Alvarez & Marsal για τα οικονομικά της στοιχεία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την απόφαση παράτασης της προστασίας από τους πιστωτές, της αλλά και για το πόρισμα της Ernst & Young και της Alvarez & Marsal η Folli Follie ανέφερε πως στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 έλαβε επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει πως το Δικαστήριο δέχτηκε εν μέρει το αίτημα παράτασης της ισχύος της προσωρινής διαταγής προστασίας, την οποία είχε λάβει η εταιρεία στις 20 Ιουλίου 2018, έως την έκδοση απόφασης επί της ένδικης αιτήσεως.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά τη λήψη ή τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της εταιρείας, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση προσωρινής διαταγής σε βάρος της ως εταιρείας, την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και της σύστασης ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και την εκποίηση ακινήτων αυτής και τη διενέργεια αντιλογισμού, συμψηφισμού, συμψηφιστικών εγγραφών, καθώς και την επιβολή μέτρων χρηματικής δέσμευσης οποιασδήποτε μορφής επί των τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών της εταιρείας για τις απαιτήσεις που υφίστανται σε βάρος της ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως τους.

Παράλληλα, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα παράτασης ισχύος της προσωρινής διαταγής που είχαν λάβει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2018 οι συνοφειλέτες και συνεγγυητές της εταιρείας, κ.κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος και Δημήτριος Κουτσολιούτσος.

Αναφορικά με τις αντίστοιχες αιτήσεις που υπέβαλαν η Folli Follie Συμμέτοχων και η Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, συνεγγυήτρια της εταιρείας, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά το άρθρο 106α (6) του Πτωχευτικού Κώδικα, η εισγμένη αποσαφήνισε πως το Δικαστήριο δεν εξέδωσε αντίστοιχη προσωρινή διαταγή.

Σχετικά με την παράδοση των πορισμάτων της Ernst & Young και της Alvarez & Marsal η Folli Follie είπε πως αναμένεται να παραδοθούν στην εταιρεία και στην Ernst & Young έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.

«Με την παράδοση των εκθέσεων στην Ernst & Young και επί τη βάσει αυτών, θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα της Ernst & Young για την ολοκλήρωση του έργου της. Η καθυστέρηση της παράδοσης των εκθέσεων της Alvarez & Marsal οφείλεται στην πολυπλοκότητα του έργου της αξιολόγησης των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων και στον μεγάλο αριθμό των θυγατρικών στην Ασία», ανάφερε η Folli Follie.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ