Με δύο σενάρια κατατέθηκε στην Ε.Ε. το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2019
Πηγή: REUTERS

Κατατέθηκε προς αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019.

Το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτυπώνει την πρόθεση της Κυβέρνησης να μην υλοποιήσει την εφαρμογή των συνταξιοδοτικών και εξισορροπητικών παρεμβάσεων. Στο βασικό σενάριο για το 2019 που προβλέπει την περικοπή των συντάξεων το πρωτογενές πλεόνασμα τοποθετείται στο 4,2% του ΑΕΠ.

Στο σενάριο προθέσεων που δεν περιλαμβάνει τις περικοπές στις συντάξεις το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2019 διαμορφώνεται στο 3,6% του ΑΕΠ.

Για το 2019, η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής υλοποιείται μέσω μέτρων που προτίθεται να εφαρμόσει η Κυβέρνηση.

Από την πλευρά των δαπανών προβλέπεται η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους κάτω των 25 ετών, η εισαγωγή ενός νέου προγράμματος επιδότησης ενοικίου με οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια, η ενίσχυση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Από την πλευρά των εσόδων, η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, η μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών και η σταδιακή μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25% με μείωση κατά 1% κατ’ έτος.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως οι ικανοποιητικές δημοσιονομικές επιδόσεις των ετών 2015-2018, καθώς και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας επιτρέπουν τη σταδιακή αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση, με τρόπο στοχευμένο, χρονιών ελλειμμάτων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας.

Το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού στηρίζεται σε ένα αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο βάσει του οποίου ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως.

Διαβάστε επίσης