Στις 30 Οκτωβρίου ξεκινούν οι έλεγχοι της ΕΚΤ στις συστημικές τράπεζες
Πηγή: EUROKINISSI

Στις 30 Οκτωβρίου θα βρεθούν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη επισκόπηση τους στις συστημικές τράπεζες. Ο επικεφαλής του κλιμακίου της ΕΚΤ στην Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι αναμένεται στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου. Εκτός από τις επαφές του με την ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να μιλήσει και σε συνέδριο.

Στις επαφές των κλιμακίων της ΕΚΤ με τις ελληνικές αρχές αναμένεται να εξεταστεί το ζήτημα της μείωσης των «κόκκινων» δανείων, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, αλλά και το θέμα της παροχής της εγγύησης του Δημοσίου προκειμένου να απομειωθεί το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Αυτό το τελευταίο ζήτημα αναμένεται να είναι αρκετά περίπλοκο. Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2019 που κατέθεσε χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυβέρνηση το ύψος των δημοσίων εγγυήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να ανέρθει από 6,6% το 2018, μόλις στο 3,8% το 2019. Οι δημόσιες εγγυήσεις προς το τραπεζικό σύστημα από 3,2% θα μειωθούν αισθητά το 2019 στο 0,7%.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν έχει περιληφθεί η χορήγηση εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις τράπεζες για την απομείωση του αποθέματος των «κόκκινων» δανείων τους, κάτι που είναι εύλογο καθώς τα σχετικά σχέδια είναι ακόμη σε «εμβρυικό» στάδιο.

Σήμερα το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τεσσάρων συστημικών ομίλων ανέρχεται σε 94 δισ. ευρώ ή 47% επί του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

Μέσω των σχεδίων που έχουν υποβάλει στον SSM οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να μειώσουν τις «κόκκινες» χορηγήσεις περίπου κατά 55 δισ. ευρώ σε 3,5 χρόνια. Πρόκειται για μια διαδικασία που αναπόφευκτα θα προκαλέσει ζημιές. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν οι τράπεζες μπορούν να τις απορροφήσουν χωρίς να εμφανίσουν αρνητικό αποτέλεσμα στις επόμενες τέσσερις οικονομικές χρήσεις, άρα και δίχως να χρειαστούν νέα κεφαλαιακή ενίσχυση.

Τα εφόδια που έχουν στη διάθεσή τους είναι προβλέψεις ύψους 50 δισ. ευρώ που έχουν ήδη σχηματίσει για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών, η οργανική κερδοφορία τους, η οποία σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί γύρω από τα επίπεδα των 3 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, αλλά και ενέχυρα επί των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η αξία των οποίων υπολογίζεται από τις τράπεζες στα 60 δισ. ευρώ.

Εάν οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι κάνουν χρήση του συνόλου της οργανικής τους κερδοφορίας για την εξυγίανση του ενεργητικού τους και χρησιμοποιήσουν ήδη σχηματισθείσες προβλέψεις για την απαιτούμενη προσαρμογή, προκύπτει ένα κενό της τάξης των 15 δισ. ευρώ περίπου που πρέπει να καλυφθεί . Αυτό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 26% των προβληματικών ανοιγμάτων που θέλουν να θεραπεύσουν και το οποίο μπορεί να ανακτηθεί από την πώληση δανείων σε τρίτους, την άμεση ρευστοποίηση των ενεχύρων που συνοδεύουν τα «κόκκινα» δάνεια και τη θεραπεία δανείων μέσω επιτυχημένων ρυθμίσεων.

Διαβάστε επίσης