ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιονομική υπεραπόδοση με «σφραγίδα» ΕΛΣΤΑΤ - Σήμερα οι ανακοινώσεις

Δημοσιονομική υπεραπόδοση με «σφραγίδα» ΕΛΣΤΑΤ - Σήμερα οι ανακοινώσεις
ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κρίσιμες ανακοινώσεις για τα δημοσιονομικά στοιχειά του 2017 θα κάνει σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς σε σημαντικό βαθμό θα επιβεβαιώσουν τη δυναμική και τη διάρκεια των δημοσιονομικών επιδόσεων μεσοπρόθεσμα.

H Ελληνική Στατιστική Αρχή θα ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2014-2017, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2017 και τα οποία υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας στη Eurostat.

Η ΕΛΣΤΑΤ θα ενημερώσει για την εξέλιξη του ΑΕΠ, του ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης, του πρωτογενούς ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης, των δαπανών (σε ενοποιημένη βάση), των εσόδων (σε ενοποιημένη βάση) και του χρέους Γενικής Κυβέρνησης (σε ενοποιημένη βάση) την περίοδο 2014-2017, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών.

Πρέπει να σημειωθεί πως η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου βάσει των όρων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.

Να σημειωθεί πως το προσχέδιο προϋπολογισμού 2019 αναφέρει πως το 2017 το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA 2010 ανήλθε σε πλεόνασμα 7,08 δισ. ευρώ (4% του ΑΕΠ), ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης σε όρους προγράμματος διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7,536 δισ. ευρώ ή 4,24% του ΑΕΠ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ