ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με φωτογραφικές διατάξεις μισθοδοτούμενοι του Δημοσίου εξαιρούνται του Μισθολογίου

Με φωτογραφικές διατάξεις μισθοδοτούμενοι του Δημοσίου εξαιρούνται του Μισθολογίου
ΑΠΕ-ΜΠΕ (Φωτό αρχείου)

 

Μπορεί το νέο Μισθολόγιο να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς 570.000 περίπου υπαλλήλων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και σε χιλιάδες άλλους υπαλλήλους ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, ωστόσο υπάρχουν ομάδες υπαλλήλων ή δημόσιων λειτουργών που εξαιρούνται από αυτό, κάποιοι μάλιστα αδικαιολόγητα.

Την ίδια στιγμή που το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο εντάσσει στις διατάξεις του ακόμη και τη μισθολογική κατάταξη των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων υπουργείων καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία μελών της κυβέρνησης, οι υπηρετούντες στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), δηλαδή οι άμεσοι συνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΣΟΕ, εξαιρούνται από το μισθολόγιο.

Το άρθρο 22 του νομοσχεδίου προβλέπει πως οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων , Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού.

Δεδομένου ότι μέλη του ΣΟΕ ενεπλάκησαν στην κατάρτιση του ενιαίου μισθολογίου η εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του και η νομοθετική τους εξίσωση με μέλη της διοίκησης που επιτελούν σημαίνοντα ρόλο εγείρει εκ των πραγμάτων ερωτήματα. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως στο ΣΟΕ υπηρετούν πέντε επιστημονικοί συνεργάτες γεγονός που καθιστά ιδιαιτέρως φωτογραφική τη σχετική διάταξη. Καθώς το νέο μισθολόγιο ήδη δίνει στους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού σημαντική προώθηση (τα στελέχη του ΣΟΕ έχουν τα προσόντα αυτά) η εξαίρεση τους από το μισθολόγιο εγείρει ηθικό θέμα.

Αλλά και άλλες επαγγελματικές ομάδες εξαιρούνται του μισθολογίου, είτε για προφανείς είτε για λιγότερο προφανείς λόγους. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι μουσικοί των ορχηστικών συνόλων των ΟΤΑ, οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται, η αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, των Δημάρχων, Αντιδημάρχων, και οι αποδοχές των ιπτάμενων χειριστών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Οι μισθοί όλων των παραπάνω καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

Για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις πρέπει να σημειωθεί πως η «οροφή» των αποδοχών στο Δημόσιο είναι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και κανένας από τους προαναφερόμενους δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερα χρήματα από το όριο αυτό (2.800 ευρώ καθαρά).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ