ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται διασταυρώσεις για τις μισθοδοσίες του Δημοσίου

Έρχονται διασταυρώσεις για τις μισθοδοσίες του Δημοσίου
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής θα εφαρμόσει το 2019 ειδικές διασταυρώσεις για την αποτροπή μη νόμιμων πληρωμών μισθοδοσίας στο Δημόσιο.

Προς το σκοπό αυτό, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Κωνσταντίνου Σπηλιωτόπουλου συστάθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ομάδα εργασίας που θα αναλάβει έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 να προσδιορίσει το είδος των διασταυρώσεων που θα διενεργεί η Ενιαία Αρχή Πληρωμής και να τυποποιήσει τις διαδικασίες διασταυρώσεων, προβλέποντας και τη διενέργεια έκτακτων διασταυρώσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, έργο της ομάδας εργασίας είναι η αποτύπωση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο νομικό πλαίσιο, ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας διενέργειας των διασταυρώσεων προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα και στατιστικά αντιπροσωπευτικά, ο προσδιορισμός της περιοδικότητας και του εύρους των διασταυρώσεων, ο προσδιορισμός του λογισμικού και του εξοπλισμού πληροφορικής και ο προσδιορισμός προσωπικού που απαιτείται για τις διασταυρώσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ