Μείωση ΕΝΦΙΑ και φόρου επιχειρήσεων με τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή
Πηγή: EUROKINISSI

Τροπολογίες που προβλέπουν τη μείωση από το 2019 του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα από το 29%, στο 28% και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 30% σε φορολογούμενους με χαμηλής αξίας ακίνητη περιουσία, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία για το φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων προβλέπει τη σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από το 29% που βρίσκεται σήμερα, σε 25% για τα εισοδήματα που αποκτώνται το φορολογικό έτος 2022 και τα επόμενα. Ο συντελεστής θα μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης από τα εισόδημα του φορολογικού έτους 2019, για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 28%.

Από τροπολογία επέρχεται μείωση εσόδων 142 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2019, μείωση εσόδων 247 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2020, μείωση εσόδων 371 εκατ. ευρώ για το 2021 και μείωση εσόδων 515 εκατ. ευρώ για το 2022.

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία αποσαφηνίζει πως «το παραπάνω δημοσιονομικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την υλοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου 4172/2013 όπως ισχύει, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της μη απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους, όπως ετέθησαν στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2018-2021».

Η τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει ότι το 2019 το ποσό του τελικού φόρου που καλείται να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης που έχει ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 60.000 ευρώ μειώνεται κατά 30%. Στη περιουσιακή αυτή ζώνη υπολογίζεται ότι εντάσσονται περίπου 3,5 εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι και θα έχουν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις φόρου. Για αυτούς το ποσό της μείωσης του φόρου περιορίζεται κατά 0,7 ευρώ ανά 1.000 ευρώ υπερβάλλουσας αντικειμενικής αξίας. Παράλληλα, παρατείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο των εκτός σχεδίου γηπέδων και εκτάσεων, όπως είναι τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα.

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία αποσαφηνίζει πως το κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 260 εκατ. ευρώ για το 2019.

Διαβάστε επίσης