ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γλυτώνουν τη κατεδάφιση και τα πρόστιμα μονάδες υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν χωρίς άδεια

Γλυτώνουν τη κατεδάφιση και τα πρόστιμα μονάδες υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν χωρίς άδεια
EUROKINISSI

Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια ο κλάδος περνάει μια περίοδο αναδιάρθρωσης και σημειώνει κάμψη, οι στόχοι που έχουν τεθεί για την αύξηση της παραγωγής ξεπερνούν τον στρατηγικό στόχο της ετήσιας αύξησης 4% που έχει τεθεί από την ΕΕ.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις με μονάδες υδατοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται νόμιμα και είναι πλήρως αδειοδοτημένες έχουν να αντιμετωπίσουν και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μονάδων που λειτουργούν αυθαίρετα, κατά παράβαση του ν.4282/2014 και οι οποίες δεν έχουν καν μισθώσει από το Δημόσιο θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Παραδόξως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο έχει την αρμοδιότητα, αντί να κλείσει τις επιχειρήσεις αυτές, τους χορηγεί με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή διετή προστασία από πρόστιμα ή την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων τους.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νομού «Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» προβλέπει ότι «παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (29.8.2018) και για δυο (2) ακόμη έτη (ήτοι έως 31.8.2020), η προθεσμία προσαρμογής στις διατάξεις τον ν.4282/2014, των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που από την 29.8.2014 λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους, αλλά έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι 29.8.2018. Εντός του διαστήματος αυτού, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, καταστροφής που έχουν εκδοθεί, οι οποίες και ανακαλούνται οριστικά, αν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας».

Είναι ξεκάθαρο πως προστατεύοντας τις μη αδειοδοτημένες μονάδες με την επίκληση μιας απλής αίτησης, η κυβέρνηση επεκτείνει ένα καθεστώς ανομίας σε βάρος όσων μονάδων υδατοκαλλιέργειας λειτουργούν νόμιμα.

Και η νόμιμη λειτουργία των μονάδων συνεπάγεται κόστη που οι παράνομες μονάδες δεν έχουν επωμιστεί. Σημειώνεται πως για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητάς της, όπως η νόμιμη χρήση των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων, η τήρηση των όρων δόμησης για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται από τα οικεία Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, η εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας και η τήρηση των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ