ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γίνει η τουριστική προβολή της Ελλάδος το 2019

Πώς θα γίνει η τουριστική προβολή της Ελλάδος το 2019
EUROKINISSI

Με απευθείας αναθέσεις θα τρέξει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μεγάλο μέρος του προγράμματος προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος για το επόμενο έτος, σύμφωνα με όσα προβλέπει τροπολογία που ψηφίσθηκε χθες στη Βουλή και η οποία ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού.

Η εν διάταξη προβλέπει πως στο πλαίσιο της στρατηγικής προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών του προγράμματος δημοσίων σχέσεων του 2019 της Κεντρικής Υπηρεσίας και των γραφείων εξωτερικού του ΕΟΤ, οι δημόσιες συμβάσεις, με εκτιμώμενη αξία κάτω των 750.000 ευρώ που αφορούν σε ταξίδια εξοικείωσης γεύματα, δείπνα προς τιμή των επίσημων ξένων προσκεκλημένων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας, τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, κ.α., θα γίνονται με απευθείας ανάθεση.

Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προμήθεια αεροπορικών/ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μεταφορών/μετακινήσεων εντός της χώρας, διαμονής, γευμάτων, δείπνων και ξεναγήσεων του ΕΟΤ για την προβολή και προώθηση της Ελλάδος στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι απευθείας αναθέσεις θα γίνονται και σε περιπτώσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων, workshops, roadshows, webinars, σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κ.α..

Οι αναθέσεις θα γίνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, τηρουμένων των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και υπό την επιφύλαξη της καταχώρισης των προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης των συμφωνητικών και των εντολών πληρωμής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάθεση των συμβάσεων θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ