ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2,621 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Στα 2,621 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες
PIXABAY

Στα 2,621 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου στα τέλη Οκτωβρίου, από 2,612. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Από το σύνολο των οφειλών το 1,9 δισ. ευρώ αφορούσε σε χρέη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και τα 627 εκατ. ευρώ σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών έχει από τα τέλη Νοεμβρίου δώσει εντολές στους φορείς, ώστε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου να επιτευχθεί η πληρωμή του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σε βάρος των πιστώσεων των εκτελούμενων προϋπολογισμών τους.

Στη βάση αυτή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζήτησε από τους φορείς να προχωρήσουν στην ενημέρωση των επιμέρους κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών τους για την άμεση αποστολή των δικαιολογητικών δαπανών στις εφορίες και στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα οικονομικών υπηρεσιών, για την πληρωμή των σχετικών δαπανών.

Το ΓΛΚ προειδοποίησε πως δικαιολογητικά δαπανών που θα αποσταλούν μετά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου ενδεχομένως να μην καταστεί δυνατό να ενταλματοποιηθούν λόγω έλλειψης χρόνου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελεγκτικών διαδικασιών, με συνέπεια τη μη απορρόφηση πιστώσεων.

Στην περίπτωση που μείνουν απλήρωτες υποχρεώσεις, το ΓΛΚ αποσαφήνισε πως αυτές θα αναληφθούν εκ νέου και κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους δεσμεύοντας ισόποσα τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως αυτό δεν αποτελεί επιλογή, καθώς οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση ή την ημερομηνία λήψης του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής.

«Η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρει η εγκύκλιος, προσθέτοντας πως το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει τόκους υπερημερίας και εφάπαξ αποζημιώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αυτών.

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας την κατάσταση ανέφερε τα εξής: «Με ευθύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της, η πλήρης εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες παραμένει όνειρο θερινής νυκτός.

Υπενθυμίζεται ότι αυτές θα έπρεπε να είχαν μηδενιστεί στις 20 Αυγούστου. Και σήμερα ανέρχονται στα 2,6 δισ. ευρώ, σταθερές το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η δε αποπληρωμή τους βασίζεται αποκλειστικά, πλέον, στην υπερ-φορολόγηση των πολιτών. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή, οικονομικά αναποτελεσματική και κοινωνικά άδικη.

Είναι προφανές ότι απαιτείται αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Η επόμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα υλοποιήσει ένα συνεκτικό σχέδιο με βασικούς άξονες τη συνολική μείωση φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους πολίτες, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, που θα στοχεύει στην υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ