ΔΝΤ: Υπερβολική η δημοσιότητα που συγκέντρωσε η Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης
Πηγή: REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Στο μέγεθος της δημοσιότητας που συγκέντρωσε η Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης και στην επίπτωση που είχε αυτή η υπέρ- προβολή στην επενδυτική εμπιστοσύνη και στη διεθνή εικόνα της χώρας μας, αναφέρεται έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί τον αντίκτυπο του κλίματος που δημιουργούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις διεθνείς τιμές των μετοχών, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια άρθρα του Reuters που δημοσιεύθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ του 1991 και του 2015.

Το σύνολο των εν λόγω δεδομένων περιλαμβάνει άρθρα που καλύπτουν 25 χώρες, μεταξύ των οποίων και την  Ελλάδα - εννέα προηγμένες οικονομίες και 16 αναδυόμενες αγορές - σε βάθος 24 ετών.

Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι πως το κλίμα των ειδήσεων έχει ισχυρό αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες τιμές των μετοχών ανά τον κόσμο, αλλά και ότι οι τοπικές ειδήσεις έχουν πολύ διαφορετικό αντίκτυπο από ότι τα παγκόσμια νέα σε μια αγορά.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως η αύξηση της αισιοδοξίας ή της απαισιοδοξίας των ειδήσεων που μεταδίδονται τοπικά σε μια χώρα οδηγεί σε μικρή και μεταβατική αύξηση ή μείωση των αποδόσεων των assets της χώρας. Αντίθετα, οι μεταβολές στο κλίμα των ειδήσεων παγκοσμίως έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αποδόσεις των μετοχών ανά τον κόσμο.

Σημαντικό είναι το εύρημα της έκθεσης ότι το κλίμα των ειδήσεων επηρεάζει κυρίως τους ξένους και όχι τους εγχώριους επενδυτές, αλλά και ότι η αισιοδοξία των τοπικών ειδήσεων προσελκύει διεθνείς ροές μετοχών για μερικές ημέρες, ενώ η παγκόσμια αισιοδοξία των ειδήσεων δημιουργεί μόνιμη εισροή κεφαλαίων.

Κάνοντας την ανασκόπηση των ειδήσεων της περιόδου 1991 – 2015 σε εννέα προηγμένες οικονομίες οι συντάκτες της έκθεσης διαπίστωσαν πως ο δείκτης κλίματος βάσει των παγκόσμιων ειδήσεων ήταν έντονα θετικός και πως το σύνολο των ειδήσεων επικεντρώνονταν σε θετικές οικονομικές και εταιρικές ειδήσεις, κάτι που είχε θετική επίπτωση στις τιμές των μετοχών.

Μοναδική εξαίρεση ήταν η ελληνική οικονομία. «Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτέλεσαν οι ειδήσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα, οι οποίες υπερεκπροσωπούνται σε περιόδους χαμηλού παγκόσμιου κλίματος», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Η αναφορά αυτή απλά επιβεβαιώνει το μέγεθος της αρνητικής προβολής που συγκέντρωσε η Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης και την αθροιστική αρνητική επίπτωση που είχε αυτή η δημοσιότητα στις τιμές των ελληνικών assets.

Διαβάστε επίσης