ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα Αττικής έχει συγκεντρώσει κεφάλαια άνω των 700 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Αττικής έχει συγκεντρώσει κεφάλαια άνω των 700 εκατ. ευρώ

Πρόσθετος χρόνος μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου δόθηκε στην Τράπεζα Αττικής από την ΕΚΤ για να συγκεντρώσει από ιδιώτες επενδυτές τα επιπλέον 151,4 εκατ. ευρώ που χρειάζεται ώστε να καλύψει και το δυσμενές σενάριο των κεφαλαιακών της αναγκών.

Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας ήταν 584 εκατ. ευρώ με βάση το βασικό σενάριο και 748,7 εκατ. ευρώ με βάση το δυσμενές σενάριο, ενώ η τράπεζα κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως την περασμένη Παρασκευή συγκέντρωσε επισήμως 597,3 εκατ. ευρώ.

Ανεπισήμως η Τράπεζα Αττικής έχει συγκεντρώσει ήδη κεφάλαια οριακά άνω των 700 εκατ. ευρώ, ενώ διαθέτει επιστολές από επενδυτές που δεσμεύονται να καλύψουν το εναπομείναν ποσό έως τα 748,7 εκατ. ευρώ.
Ενδιαφερόμενος επενδυτής είναι και το fund Aldwych που προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αττικής, αφού όμως προηγουμένως κάνει έλεγχο των στοιχείων της (due diligence). Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον του fund αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Αττικής.

Αλλά και τα ερωτηματικά και οι επιφυλάξεις των Ευρωπαίων ότι το ΤΣΜΕΔΕ θα μπορούσε να θεωρηθεί κρατική οντότητα και να απορριφθεί η συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αττικής είναι οριστικά εκτός τραπεζιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τράπεζα Αττικής ανακεφαλαιοποιείται με τιμή ανά μετοχή 50% υψηλότερη σε σχέση με τη χρηματιστηριακή τιμή της, κάτι που εκ των πραγμάτων εγείρει ζητήματα για τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν στις περιπτώσεις των αυξήσεων κεφαλαίων των συστημικών τραπεζών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ