ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτικό σύμβουλο αναζητά το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων

Επενδυτικό σύμβουλο αναζητά το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων
EUROKINISSI

Σύμβουλο διεθνούς κύρους αναζητά η Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, του γνωστού Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να επικουρήσει στη χάραξη της επενδυτικής του πολιτικής. Ο σύμβουλος θα παράσχει τις υπηρεσίες του για 90 ημέρες και θα λάβει αμοιβή 120.000 ευρώ.

Οι γενικές κατευθύνσεις της επενδυτικής πολιτικής του Υπερταμείου εγκρίθηκαν επί της αρχής τον Ιούλιο από το υπουργείο Οικονομικών. Το υπουργείο ενέκρινε το αρχικό κείμενο που περιγράφει το είδος των επενδύσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Οι όροι ωστόσο με τους οποίους θα μπορεί η ΕΕΣΥΠ να επενδύει αναμένεται να εξειδικευθούν εντός του 2019 και θα καταρτιστούν με τη βοήθεια του συμβούλου.

Στόχος της επενδυτικής πολιτικής του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων είναι να ορίζει τα βήματα και τις ενέργειες της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων ώστε να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης επενδύσεων, το οποίο θα συνάδει με τους στόχους της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Παράλληλα, στόχος της επενδυτικής πολιτικής είναι να καθορίζει την κατανομή των διαθέσιμων πόρων για επενδύσεις και να υποστηρίζει τα αρμόδια όργανα του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων στη διαδικασία λήψεως επενδυτικών αποφάσεων, ώστε αυτά να ενεργούν με ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο, προάγοντας τη διαφάνεια και τα σύγχρονα πρότυπα αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης.

Η επενδυτική πολιτική του Υπερταμείου προβλέπει τεσσάρων κατηγοριών επενδύσεις:

  • Σε ΔΕΚΟ, οι οποίες είναι ελεγχόμενες άμεσα ή έμμεσα από την ΕΕΣΥΠ, (εξαιρουμένου του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ).
  • Σε ακίνητα, εταιρείες ειδικού σκοπού και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου.
  • Σε εταιρείες διατήρησης - ανάπτυξης των αποθεματικών.
  • Σε αναπτυξιακές επενδύσεις που δεν σχετίζονται με τις προαναφερόμενες κατηγορίες επενδύσεων.

Το επενδυτικός σύμβουλος που θα επιλέξει μετά τις 11 Ιανουαρίου 2019 η Διοίκηση του Υπερταμείου θα συνδράμει στην κατάρτιση του τεχνικού προσαρτήματος που θα συνοδεύει την επενδυτική πολιτική και θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικές τεχνικές πληροφορίες, παραμέτρους και κριτήρια στα θέματα που αναφέρονται στην επενδυτική πολιτική ή και άλλες θεματικές, όπου κριθεί απαραίτητο. Το τεχνικό προσάρτημα θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

  • Δείκτες αναφοράς και κριτήρια ανά κατηγορία επενδύσεων - χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με βάση τις επιτρεπτές επενδύσεις (επενδύσεις σε εταιρείες συμμετοχών της ΕΕΣΥΠ, επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα), καθώς και κριτήρια - δείκτες για τον καθορισμό επαρκούς αποθεματικού με σκοπό την εξασφάλιση ρευστότητας για την υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων και την κάλυψη τυχόν μελλοντικών ζημιών.
  • Προτάσεις για την κατάρτιση ορίων σχετικά με τα επενδυόμενα ποσά ανά κατηγορία επενδύσεων.
  • Προτάσεις για τις πλέον κατάλληλες μεθόδους ποσοτικοποίησης του κινδύνου ανά κατηγορία επενδύσεων -χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που θα επιτρέπουν στην ΕΕΣΥΠ να παρακολουθεί το επίπεδο κινδύνου στις αναλαμβανόμενες - υλοποιούμενες επενδύσεις, σύμφωνα με τις αρχές που θα ορίζονται για κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο.
  • Δείκτες αναφοράς - απόδοσης και κριτήρια για την αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα. Οι δείκτες αυτοί, πέραν των χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών και μεγεθών, θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν και να αξιολογούν και λοιπούς παράγοντες, όπως κοινωνική ανταποδοτικότητα, βελτίωση αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, άμεση και έμμεση αύξηση της απασχόλησης, περιβαλλοντικά οφέλη, κ.α..

ΔΗΜΟΦΙΛΗ