Εκκαθάριση των μητρώων των ΔΟΥ από φορολογούμενους «φαντάσματα» το 2019
Πηγή: EUROKINISSI/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ

Στην εκκαθάριση του μητρώου των εφοριών από φορολογουμένους που έχουν αποβιώσει, αλλά και από εταιρείες με άγνωστη έδρα εγκατάστασης ή μηδενική οικονομική δραστηριότητα, θα προχωρήσει μέσα στο 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι προαναφερόμενες ενέργειες για την εκκαθάριση του μητρώου φορολογουμένων των ΔΟΥ, προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ και έχουν λάβει υψηλή προτεραιότητα από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Αρχής.

Η εκκαθάριση του μητρώου είναι μια διαδικασία που η φορολογική διοίκηση εκτελεί σε τακτική βάση. Αφενός εστιάζει στο να διαγραφούν από τα μητρώα των εφοριών φορολογούμενοι που έχουν αποβιώσει, αφετέρου να πάψουν να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου επιτηδευματίες και εταιρείες «φαντάσματα», που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ή είναι αδρανείς.

Προκειμένου να διαγραφούν οι αποβιώσαντες φορολογούμενοι από τα μητρώα της εφορίας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να ζητήσει στοιχεία από τον ΕΦΚΑ για τους Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που ανήκαν σε άτομα που έχουν αποβιώσει, αλλά συνεχίζουν να διατηρούν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διότι οι οικείοι τους δεν δήλωσαν το θάνατό τους στις φορολογικές αρχές. Μέσα από τη διασταύρωση των ΑΜΚΑ και των ΑΦΜ θα βρεθούν οι αποβιώσαντες φορολογούμενοι που θα πρέπει να εκκαθαριστούν από το μητρώο της ΑΑΔΕ.

Ως προς τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες η φορολογική διοίκηση θα απενεργοποιήσει τα ΑΦΜ όσων εμφανίζονται στο Taxis με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία, δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συνεχόμενα έτη, αλλά και σε νομικά πρόσωπα που από έλεγχο ή αυτοψία της φορολογικής αρχής προέκυψε ότι δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα ή ότι έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.

 

Σημειώνεται πως από τη στιγμή που αδρανοποιείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να έχει καμία συναλλαγή με το Δημόσιο, να θεωρήσει βιβλία, να τύχει φορολογικών απαλλαγών και επιστροφής φόρου ή χρηματικών ποσών, να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία, αλλά και να λάβει φορολογική ενημερότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η αδρανοποίηση των ΑΦΜ δεν εμποδίζει τη βεβαίωση νέων οφειλών, την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών, τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, τη διαγραφή οφειλών, κ.α..

Διαβάστε επίσης