ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών

Ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών
EUROKINISSI

Την τεχνική προετοιμασία για τη νέα αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών δρομολογεί ήδη το υπουργείο Οικονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό ανέθεσε σε οικονομολόγο που υπηρετεί ως αναλυτής για θέματα real estate στην Τράπεζα της Ελλάδος να αναλύσει τις εκτιμήσεις των τιμών ζώνης που υποβλήθηκαν από τους εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να αναθεωρηθούν οι αντικειμενικές αξίες τον Ιούνιο που μας πέρασε, αλλά και να προδιαγράψει τις απαιτήσεις για τη μελλοντική υποβολή των εκτιμήσεων για τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων.

Αντικείμενο του έργου, που δόθηκε με απευθείας ανάθεση, είναι η στατιστική ανάλυση (μέσος, όρος, τυπική απόκλιση, διασπορά, κτλ) ανάλογα με τον τύπο της ζώνης (Γραμμική, Κυκλική), τη γεωγραφική περιοχή της ζώνης (περιφέρεια, νομός δήμος, οικισμός), το διάστημα τιμών της ζώνης, τη γειτνίαση των ζωνών και την προηγούμενη τιμή της ζώνης.

Ακόμη, βάση της ανάθεσης, θα πρέπει να γίνει ανάλυση των παραδοτέων των εκτιμητών ως προς τη μέθοδο εκτίμησης που ακολουθήθηκε (πχ κεφαλαιοποίησης, συγκριτικών στοιχείων αγοράς, κόστους αντικατάστασης/κατασκευής, κτλ), τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν για την εκτίμηση και περιγράφονται στα αρχεία (pdf) που παραδόθηκαν (πχ αγγελίες, μεσίτες, συμβόλαια αγοράς, ενοίκια, στοιχεία γειτονικού οικισμού, κτλ), τη γεωγραφική περιοχή που κάλυψε κάθε εκτιμητής (πχ αριθμό νομών που εκτίμησε) και την προτεινόμενη επεξεργασία και τους ελέγχους των εκτιμήσεων που υποβλήθηκαν.

Στην ίδια βάση, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να καθορίσει τις απαιτήσεις εφαρμογής για την υποβολή των εκτιμήσεων, ήτοι να δώσει κατευθύνσεις και να προτείνει μεθοδολογία που θα προκύπτει από την ανάλυση των εκτιμήσεων, αλλά και να υποδείξει τις βέλτιστες πρακτικές υποβολής εκτιμήσεων προς τις τράπεζες.

Τέλος, ο ίδιος θα πρέπει έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 να καταρτίσει μελέτη με τις απαιτήσεις εφαρμογής υποβολής εκτιμήσεων και μέχρι τις 31 Μάιου μελέτη με την ανάλυση ζωνών και εκτιμήσεων και τις μεθόδους επεξεργασίας των εκτιμήσεων που υποβλήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ