ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμίζονται τα εγγυημένα από το Δημόσιο δάνεια

Πώς θα ρυθμίζονται τα εγγυημένα από το Δημόσιο δάνεια
Pixabay

Αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, με την οποία αποσαφηνίσθηκε σχετική ρύθμιση που ψηφίσθηκε προ εξαμήνου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη απαιτείται να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει τρεις συνεχόμενες δόσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα θα αιτούνται την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου του εγγυημένου κεφαλαίου του ρυθμισμένου δανείου.

Πιο απλά, στην περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας ρύθμισης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο θα ευθύνεται μόνο για την καταβολή του εγγυημένου ποσού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, όπως αυτό ορίσθηκε στην εν λόγω συμφωνία ρύθμισης.

Κατά την ίδια απόφαση, το Ελληνικό Δημόσιο θα εξετάζει τα αιτήματα κατάπτωσης βάσει των σχετικών δικαιολογητικών και των ειδικών όρων των υπουργικών αποφάσεων παροχής εγγύησης, βάση των οποίων συνήφθησαν τα ρυθμισμένα δάνεια.

Στη βάση αυτή, οι τράπεζες μαζί με το αίτημα κατάπτωσης θα συνυποβάλλουν, πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αιτιολογημένη αναφορά του τύπου και του υπολογισμού της καθαρής παρούσας αξίας, καθώς επίσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη, όπου απαιτείται, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ρύθμισης οφειλών.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει πως τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε δανειολήπτη με τον οποίο καταρτίζουν συμφωνία ρύθμισης, αλλά και να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση στο Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της τρίμηνης ηλεκτρονικής αναφοράς που αποστέλλουν.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ