ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το κόστος της συμφωνίας των Πρεσπών

«Καμπανάκι» από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το κόστος της συμφωνίας των Πρεσπών
EUROKINISSI

Στο ενδεχόμενο να χρειαστεί η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για να επιλυθούν διαφορές που θα ανακύψουν κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών, αναφέρεται έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που κατατέθηκε στη Βουλή και συνοδεύει το σχέδιο νόμου για την κύρωσης της συμφωνίας.

Στην ειδική έκθεση επιπτώσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επιχειρείται η αποτύπωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της συμφωνίας των Πρεσπών, ήτοι το πόσο θα κοστίσει στον κρατικό προϋπολογισμό.

Όπως αναφέρει το ΓΛΚ από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

  • Θα προκληθεί δαπάνη από την γένει υλοποίηση της συμφωνίας (συνεργασία των μερών στους μνημονευόμενους τομείς κ.λπ.), η οποία θα υλοποιείται σταδιακά (σύναψη επιμέρους διμερών συμφωνιών, έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων κ.λπ.).
  • Θα επέλθει δαπάνη από τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδος σε συναντήσεις της διεθνούς ομάδας ειδικών, για την επίλυση ζητημάτων πού πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες.
  • Θα προκληθεί δαπάνη από τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδος σε συναντήσεις της Κοινής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα.
  • Θα επέλθει δαπάνη από τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδος σε συναντήσεις της Κοινής Υπουργικής Επιτροπής για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των μερών, στους τομείς της οικονομικής εταιρικής σχέσης και την ως εκ τούτου κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης και εισιτήρια) των ελλήνων εκπροσώπων και των εξόδων φιλοξενίας των εκπροσώπων των Σκοπίων κατά περίπτωση.
  • Θα προκληθούν έξοδα από την αναβάθμιση του Γραφείου Συνδέσμου Σκοπίων σε Πρεσβεία και του Γραφείου Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Συμφερόντων Μοναστηρίου σε Γενικό Προξενείο.
  • Θα προκληθεί ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων επίλυσης τυχόν αναφυομένων διαφορών κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας, με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ