Πρόγραμμα απασχόλησης 700 ανέργων στη Β. Ελλάδα
Πηγή: EUROKINISSI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προώθηση στην απασχόληση ανέργων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020». Η συγκεκριμένη δράση αφορά συνολικά 700 ανέργους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για δράση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περί ενίσχυσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα, με την πρόσκληση ενδιαφέροντος το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης δράσεων εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης και mentoring καθώς και λήψης πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η δράση απευθύνεται και σε επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να ενταχτούν στο πρόγραμμα, προσλαμβάνοντας ανέργους για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Διευκρινίζεται πως το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι κυμαίνεται μεταξύ 1.515 ευρώ και 1.575 ευρώ (στο χρηματικό ποσό συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις), ανάλογα με τον αριθμό ωρών θεωρίας και πρακτικής του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσει ο ωφελούμενος.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 5 ευρώ/ώρα θεωρητικής κατάρτισης και με 3,5 ευρώ/ώρα πρακτικής άσκησης. Επισημαίνεται πως τα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και ενέργειες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι καθώς και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://062.ep.uhc.gr και στα τηλέφωνα: 2373 - 022192 και 2373 - 026739 και ώρες 09.00 έως 21.00.

Σημειώνεται πως η δράση χρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) όσο και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Διαβάστε επίσης