ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδυναμίες στην τραπεζική εποπτεία εντοπίζει το ΔΝΤ

Αδυναμίες στην τραπεζική εποπτεία εντοπίζει το ΔΝΤ
Reuters

Αδυναμίες στην εφαρμογή των βασικών κανόνων τραπεζικής εποπτείας όπως αυτοί έχουν προσδιορισθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας, αλλά και επιδείνωση συγκεκριμένων επιδόσεων των επιτηρητών των τραπεζών την τετραετία 2013-2017, διαπιστώνει το ΔΝΤ σε έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα.

Η έρευνα που υπογράφεται από τον Τομπίας Άντριαν Διευθυντή του Τμήματος Χρηματοπιστωτικών και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ίδιου τμήματος Αντίντια Ναρέιν αναφέρει πως αν και η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία ήδη από το 2012 προσδιόρισε 29 κανόνες για την τραπεζική εποπτεία με στόχο να δοθούν στους εποπτικούς φορείς σαφείς εντολές, επαρκείς πόροι και ισχυρές δομές διακυβέρνησης, ωστόσο μετά από έλεγχο που διενήργησε το ΔΝΤ προέκυψε πως η πρόοδος που έχει σημειωθεί δεν είναι ικανοποιητική.

Το ΔΝΤ αναφέρει ενδεικτικά πως η ανεξαρτησία των εποπτικών φορέων και η επαρκής χρηματοδότησή τους είναι δυο μέτωπα που σχεδόν καμία χώρα δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της Βασιλείας. Ακόμη, εντοπίζει προβλήματα στην τραπεζική εποπτεία όσον αφορά στις συναλλαγές των τραπεζών με συνδεδεμένα μέρη, αλλά και στα προβληματικά assets των πιστωτικών ιδρυμάτων και στις προβλέψεις που αυτά σχηματίζουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αποδειχθεί εξωτερικά αδύναμο τόσο στις συναλλαγές των τραπεζών με συνδεδεμένα μέρη, ήτοι στις συναλλαγές με μέλη της διοίκησης τους, αλλά και στη διαχείριση των προβληματικών assets.

Αν και το ΔΝΤ ξεκαθαρίζει πως «η λειτουργική ανεξαρτησία δεν μπορεί να είναι απεριόριστη και οι εποπτικές αρχές πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις ή τις αδράνειες τους», ωστόσο το Ταμείο προσθέτει πως «η αποδυνάμωση του ρυθμιστικού πλαισίου, είτε με την ελάφρυνση της εποπτείας είτε με τη μη λήψη διορθωτικών μέτρων όταν υπάρχουν τρωτά σημεία, αντιβαίνει στην ίδια την εντολή των τραπεζικών εποπτικών αρχών».

Στο σημείο αυτό το ΔΝΤ σημειώνει πως οι πολιτικοί και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος πρέπει να επιτρέπουν στις εποπτικές αρχές να ασκούν τις αρμοδιότητες τους, παρέχοντάς τους επαρκείς πόρους για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Είναι εύκολο να καταργηθεί ένα ρυθμιστικό καθεστώς ή να καταρριφθεί μια εποπτική νοοτροπία, αλλά η αποκατάσταση μιας υγιούς ρυθμιστικής δομής είναι μια μακρά διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενός έθνους μπορεί να εκτεθεί σε σοβαρούς κινδύνους», αναφέρει το ΔΝΤ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ