ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν κινδυνεύουν από τα funds οι επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί με εγγύηση του Δημοσίου

Δεν κινδυνεύουν από τα funds οι επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί με εγγύηση του Δημοσίου
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διπλά κερδισμένες αποδεικνύονται οι επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αφενός διότι τα δάνεια τους δεν θα πωληθούν και δεν θα περιέλθουν στη διαχείριση ξένων funds, αφετέρου διότι στα πλαίσια του ν.4307/2014 μπορούν να διακανονίσουν απευθείας με τις τράπεζες τα χρέη τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών για τις επιχειρήσεις το υπουργείο Οικονομικών ενέταξε και τις εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές στις διατάξεις του ν.4307/2014 με τις οποίες προβλέπεται ελάφρυνση, διακανονισμός χρεών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, καθώς και διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων.

Επιπλέον, με Υπουργική Απόφαση στις 29 Ιουνίου 2015 παρεσχέθη η δυνατότητα, το σύνολο των επαγγελματιών και επιχειρήσεων στους οποίους είχαν χορηγηθεί ή ρυθμισθεί δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να τύχει αναστολής καταβολής των οφειλόμενων δόσεων από 31/12/2013 έως και 31/12/2016 των δανείων που λήγουν μετά την 01/01/2017, προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους απαλλαγμένες από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου, ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθαρίστηκε ήδη από την κυβέρνηση πως τα δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Δημοσίου, δεν πρόκειται να μεταφερθούν σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) ή σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ).

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σήμερα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης έχουν δοθεί εγγυήσεις του Δημοσίου ύψους 6,324 δισ. ευρώ. Σε δημόσιες επιχειρήσεις έχουν δοθεί εγγυήσεις 3,1 δισ. ευρώ, οι τυποποιημένες εγγυήσεις ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εγγυήσεις προς ιδιωτικές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 1,57 δισ. ευρώ. Αυτές οι επιχειρήσεις υπολογίζονται σε 8.000.

Σημειώνεται πως η οποιαδήποτε αναδιάρθρωση των εγγυημένων από το Δημόσιο δανείων θα οδηγούσε μεταξύ άλλων σε περαιτέρω επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων αυτών, επιφέροντας αύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου κάτι που απαγορεύεται ρητά από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της χώρας.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ