Από την επόμενη κυβέρνηση η μεταρρύθμιση των επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας
Πηγή: EUROKINISSI/ ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ

Στην επόμενη κυβέρνηση μεταθέτει την «καυτή πατάτα» της μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο για την κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος.

Ο μνημονιακός νόμος 4354/2015 προέβλεπε τη σύσταση επιτροπής αρμόδιας για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και αρμόδιας για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Αν και έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε το σχετικό προαπαιτούμενο, κυρίως για να μην αναλάβει το σχετικό πολιτικό κόστος. Και με την τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή μεταθέτει τις αποφάσεις για την επομένη κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της τροπολογίας προβλέπονται νέα χρονικά όρια, έως την 31 Οκτωβρίου 2019, για την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και για την υποβολή της τελικής της γνωμοδότησης στους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά και προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 για την έκδοση της προβλεπόμενης σχετικά υπουργικής απόφασης με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του ανωτέρω επιδόματος.

Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρει πως «η θέσπιση νέων χρονικών ορίων κρίνεται απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας των υπό ρύθμιση ζητημάτων, καθώς και του χρονοβόρου χαρακτήρα της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων, του τρόπου υπολογισμού και του ύψους του επιδόματος, στη βάση διαβάθμισης της έκτασης και της συχνότητας έκθεσης των εκάστοτε δικαιούχων στους παράγοντες κινδύνου που επικρατούν στους χώρους εργασίας».

Στην ίδια τροπολογία ξεκαθαρίζεται πως μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έως τις 16 Δεκεμβρίου 2015.

Διαβάστε επίσης