ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαρτογραφούνται όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – Δημιουργείται ενιαίο μητρώο

Χαρτογραφούνται όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – Δημιουργείται ενιαίο μητρώο
EUROKINISSI

Αδυναμίες στην εποπτεία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εμφανίζει η Ελλάδα, ειδικά ως προς το σκέλος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Αν και η χώρα μας τους τελευταίους μήνες έχει προχωρήσει μεθοδικά στην ενίσχυση του θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες αδυναμίες.

Αν και αυτές οι αδυναμίες δεν θεωρούνται ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα στην αξιολόγηση της Ελλάδος τον προσεχή Ιούνιο από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), τον φορέα από τον οποίον προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ωστόσο η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Έλενα Παπαδοπούλου συντονίζει τις προσπάθειες για να διορθωθούν.

Η κ. Παπαδοπούλου μετείχε την παρελθούσα εβδομάδα στις εργασίες της ολομέλειας της FATF στο Παρίσι και σε γενικές γραμμές εισέπραξε καλά σχόλια για τη χώρα μας και την επικείμενη της αξιολόγηση. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης που τους τελευταίους μήνες κινήθηκε μεθοδικά για να αναβαθμίσει το νομοθετικό οπλοστάσιο της χώρας μας ως προς την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και ειδικά τις πρωτοβουλίες.

Πάντως, τόσο η FATF όσο και άλλοι διεθνείς φορείς και οργανισμοί έχουν εντοπίσει στη λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων πολλά κενά που επιτρέπουν ξέπλυμα χρήματος.

Για το σύνολό των ΜΚΟ έχει ήδη από το 2008 (με το άρθρο 10 του ν. 3691/2008) προβλεφθεί η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται μέτρα για την αποτροπή της χρησιμοποίησης του τομέα αυτού για το σκοπό του ξεπλύματος χρήματος.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως η τήρηση μητρώου των ανωτέρω οντοτήτων από αρμόδια αρχή, ανά κατηγορία, η υποχρεωτική διεκπεραίωση των κυριότερων συναλλαγών αυτών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων επί αυτών από αρμόδιες δημόσιες αρχές, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου. Μέχρι σήμερα τηρούνται επιμέρους μητρώα οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε αρμόδια υπουργεία, χωρίς να υφίσταται ενιαίο μητρώο.

Ενδεικτικά η κυβέρνηση στο τέλος του φθινοπώρου πέρασε νομοθεσία για τη λειτουργία του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Αν και με τη σχετική νομοθεσία επεδίωξε να καταγράψει τα πρόσωπα και τους φορείς που βρίσκονται πίσω από αυτές τις ΜΚΟ, ωστόσο στην πράξη δεν έχει καταφέρει πολλά και κυρίως δεν έχει καταφέρει να ελέγξει τις ροές της χρηματοδότησης τους, αλλά και το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα που λαμβάνουν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών η Αρχή για τη Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα θα ολοκληρώσει σύντομα την χαρτογράφηση όλων ανεξαιρέτως των ΜΚΟ, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ