ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κατασκόπους» αναζητά η ΕΥΠ - 302 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ

«Κατασκόπους» αναζητά η ΕΥΠ - 302 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ
EUROKINISSI

Ανοιχτός για αιτήσεις είναι ο διαγωνισμός για τις 302 μόνιμες προσλήψεις που προκήρυξε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 12 Μαρτίου.

Η πλήρωση θα γίνει με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων, χωρίς δηλαδή να ακολουθηθούν οι διαδικασίες ΑΣΕΠ, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσεως του αντικειμένου.

Αξίζει να σημειωθεί πως την αξιολόγηση θα κάνει Τριμελής Επιτροπή. Οι ειδικότητες, οι οποίες ζητούνται είναι κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ (8 θέσεις), Επιτελών πληροφοριών ΠΕ (54 θέσεις), Πληροφορικής ΠΕ (60 θέσεις), Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών ΠΕ (56 θέσεις), Ψυχολόγων ΠΕ (2 θέσεις), Πληροφορικής ΤΕ (20 θέσεις), Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών ΤΕ (2 θέσεις), Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ (3 θέσεις), Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών ΔΕ (61 θέσεις), Οδηγών ΔΕ (3 θέσεις) και Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων ΔΕ (33 θέσεις).

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι θέσεις που ζητούνται θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειακών της Μονάδων. Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1984 έως και 1998 ενώ οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1989 έως και το 1998. Παράλληλα, όπως ορίζεται, θα πρέπει να είναι έλληνες και ελληνίδες πολίτες, αλλά και να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Οι άνδρες υποψήφιοι κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πτυχία, μεταπτυχιακά, τίτλοι ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά. – θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερομένους μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Για το Διαγωνισμό της Ε.Υ.Π. Για την Κατηγορία… και τον Κλάδο… Ταχυδρομική Θυρίδα 14389 Αθήνα Τ.Κ. 11510

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για κλάδο μιας μόνο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ενώ η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για κλάδους διαφορετικών κατηγοριών συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου.

Μάλιστα, για τη συμμετοχή κάθε υποψηφίου στον διαγωνισμό είτε με μία αίτηση είτε με περισσότερες καταβάλλεται μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων παράβολο τριών ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ