ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με το «Σήμα Ισότητας» θα επιβραβεύονται επιχειρήσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων

Με το «Σήμα Ισότητας» θα επιβραβεύονται επιχειρήσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων
(EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)

Νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει την επιβράβευση των επιχειρήσεων που προχωρούν στην ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του υπουργείο Εσωτερικών θα επιβραβεύει τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών, με τη χορήγηση «Σήματος Ισότητας».

Για την απονομή του σήματος θα λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση, η ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της μητρότητας, η εφαρμογή σχεδίων ισότητας ή άλλων καινοτόμων μέτρων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και η διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης κατά τρόπο που συμβάλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και αποθαρρύνει την βία κατά των γυναικών και τον σεξισμό.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες απονέμεται το «Σήμα Ισότητας» από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα αποστέλλουν υποχρεωτικά, μία φορά κατ' έτος, σε αυτή απολογιστική έκθεση δράσεων σχετικών με την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η ΓΓΙΦ από την πλευρά της θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις που έχουν βραβευτεί εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι των εργαζομένων γυναικών και ανδρών και, σε αντίθετη περίπτωση, τους αφαιρεί το Σήμα Ισότητας.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα δημοσιοποιεί κάθε έτος τον κατάλογο των επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι του Σήματος και θα αναρτά τον κατάλογο στον ιστότοπό της.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ