ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δια βίου κατάρτιση: Στο 4,5% στην Ελλάδα, στο 11% στην ΕΕ

Δια βίου κατάρτιση: Στο 4,5% στην Ελλάδα, στο 11% στην ΕΕ
(AP Photo/Petr David Josek)

Μόλις δύο στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στους υπαλλήλους τους και μόλις 18 στους 100 εργαζομένους συμμετέχουν στην κατάρτιση αυτή. Τα σχετικά ποσοστά που προκύπτουν από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα δια βίου μάθησης, πως οι επενδύσεις στην μετεκπαίδευση είναι ισχνές και πως το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αδύναμο.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν εγκριθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, ωστόσο η ελκυστικότητά του παραμένει χαμηλή και χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το ποσοστό των σπουδαστών της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα είναι στο 30%, ποσοστό που υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ (47,3%), ενώ τα επίπεδα εγκατάλειψης είναι υψηλότερα από ότι στη γενική εκπαίδευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε συστάσεις και έχει υποδείξει στην ελληνική κυβέρνηση πως για να ενισχυθεί η συνάφεια με την αγορά εργασίας, απαιτούνται συστηματικές εταιρικές σχέσεις και στρατηγική συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Είναι ενδεικτικό πως παρά την ανάγκη για βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων παραμένει πολύ χαμηλή. Το 2017 το ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων ανήλθε σε 4,5%, πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,9%).

Το 2015, το 21,7% των ελληνικών επιχειρήσεων παρείχε επαγγελματική κατάρτιση στους υπαλλήλους του (μέσος όρος της ΕΕ: 72,6%) και μόνο το 18,5% των εργαζομένων συμμετείχε στην κατάρτιση αυτή (μέσος όρος της ΕΕ: 40,8%), το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά απαραίτητες περαιτέρω επενδύσεις.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ