«Βαρόμετρο» για την επόμενη έξοδο στις αγορές οι αποφάσεις του προσεχούς Eurogroup
Πηγή: EPA

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχονται σήμερα στα 37,5 δισ. ευρώ ή στο 20% του ΑΕΠ, ποσό που εξασφαλίζει την πλήρη χρηματοδότηση της Ελλάδος έως το 2023.

Μέρος του ποσού αυτού θα αξιοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους της χώρας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από τα περίπου 9,4 δισ. ευρώ του χρέους προς το ΔΝΤ, τα 3,8 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια με υψηλό επιτόκιο 5,13%. Αυτά τα δάνεια θα αποπληρωθούν και πρώτα, εφόσον η Ελλάδα πάρει το πράσινο φως από τον ESM, για να προχωρήσει στην πρόωρη εξόφληση του Ταμείου.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχει σχέδια να προχωρήσει στον περιορισμό του βραχυπρόθεσμου χρέους, καθώς ετησίως ανακυκλώνονται περίπου 15 δισ. ευρώ εντόκων γραμματίων. Ένα μέρος των εντόκων γραμματίων θα μπορούσε να μην ανακυκλωθεί και είτε απλά να εξοφληθεί είτε να καλυφθεί μέσω μιας νέας έκδοσης ομολόγων.

Αν και με τις δύο επιτυχημένες εκδόσεις πενταετών και δεκαετών ομολόγων η χώρα έχει καλύψει το 71% του δανειακού της προγράμματος για το σύνολο του έτους, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα μπορούσε να προχωρήσει στο άνοιγμα υφιστάμενων εκδόσεων (όπως του πενταετούς ομολόγου ή του δεκαετούς) προκειμένου να αντλήσει τα αντίστοιχα ποσά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα προαναφερόμενα είναι να μην καταγραφούν άλλα εμπόδια στη λήψη της δόσης των 640 εκατ. ευρώ και στην ενεργοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους ύψους 330 εκατ. ευρώ.

Στη βάση αυτή το προσεχές Eurogroup θα πρέπει να επιβεβαιώσει πως η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα με τα προαπαιτούμενα και να στείλει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές.

Διαβάστε επίσης