ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχεί η ΑΑΔΕ για την επίπτωση των εκλογών στα έσοδα

Ανησυχεί η ΑΑΔΕ για την επίπτωση των εκλογών στα έσοδα
EUROKINISSI

Ανησυχεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την επίπτωση των εκλογών στην πορεία των δημοσίων εσόδων.

Χθες δημοσιεύτηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2019.

Στο κείμενο των 103 σελίδων, η ΑΑΔΕ αναλύει τους εφετινούς στόχους της , ήτοι πόσα έσοδα θα συλλέξουν οι υπηρεσίες, πόσους ελέγχους θα κάνουν, τα νέα εργαλεία που σχεδιάζονται, κ.λπ..

Μεταξύ άλλων το σχέδιο περιλαμβάνει μια ανάλυση PESTEL, ήτοι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των εξωτερικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός και βοηθάει κατά τη διαδικασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Το PESTEL είναι ακρωνύμιο, με κάθε γράμμα της λέξης να αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα της ανάλυσης: Πολιτικό (Political), Οικονομικό (Economic), Κοινωνικό (Social), Τεχνολογικό (Technological), Περιβαλλοντικό (Environmental) και Νομικό (Legal).

Στο κεφάλαιο που αφορά στο πολιτικό περιβάλλον η ΑΑΔΕ σημειώνει τα εξής:

«H προεκλογική περίοδος αποτελεί καταλύτη στην εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών και δεικτών. Δημιουργεί αβεβαιότητα στους πολίτες, που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τρέχουσα και μελλοντική παραγωγή και απασχόληση, στο κόστος δανεισμού και στις τραπεζικές χορηγήσεις. Επομένως, η επίδραση του εκλογικού κύκλου στην οικονομία, αν και περιορίστηκε την περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς ενδέχεται να συντελέσει στη μη έγκαιρη καταβολή φόρων, στη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και γενικότερα στη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων».

Είναι λοιπόν εμφανές πως η φορολογική διοίκηση βλέπει ρίσκα σχετιζόμενα με τις εκλογές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ