ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηματολόγιο: Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτων

Κτηματολόγιο: Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτων
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Με πρόστιμα που ξεκινούν από τα 50 ευρώ και φτάνουν έως και τα 250 κινδυνεύουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν τα δηλώσουν εμπρόθεσμα στο Κτηματολόγιο.

Το ύψος του προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση υπολογίζεται βάσει του είδους και της αξίας του ακινήτου. Σε περίπτωση που χαρακτηριστούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», τα ακίνητα αυτά κινδυνεύουν να περάσουν στην κυριότητα του Δημοσίου.

Όπως ορίζει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, δίνεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης στον ιδιοκτήτη, εφ’ όσον ο ίδιος δεν καταφέρει να υποβάλλει έγκαιρα τη δήλωσή του κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης στην περιοχή του. Και αυτή, όμως, γίνεται μέχρι τη σχετική ημερομηνία που έχει οριστεί με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και με συμπλήρωση του Δ2 Εντύπου Δήλωσης του Ν. 2308/1995.

Ο βασικός διαχωρισμός για τον υπολογισμό των προστίμων είναι αν το δικαίωμα βρίσκεται σε αστική περιοχή ή σε αγροτική περιοχή.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το μέγεθος-έκταση του ακινήτου, το αν έχει δομηθεί και άλλοι παράγοντες.

Παραδείγματα

Ενδεικτικά, για εκπρόθεσμη δήλωση αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ., σε αστική περιοχή, το πρόστιμο είναι 120 ευρώ.

Στην περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ., εντός αστικής περιοχής, το πρόστιμο εκτινάσσεται στα 250 ευρώ.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται αναλυτικά τα πρόστιμα που προβλέπει το Κτηματολόγιο για εκπρόθεσμες δηλώσεις ακινήτων σε αστικές περιοχές:

ppp

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τι ισχύει για τις αγροτικές περιοχές

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές περιοχές από το Κτηματολόγιο έχουν οριστεί τέσσερα ύψη προστίμων.

Ενδεικτικά, για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου, μεγαλύτερου από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Η πιο «τσουχτερή» κατηγορία προστίμου για τις αγροτικές περιοχές είναι τα 200 ευρώ, για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα, με κτίσμα.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι τέσσερις κατηγορίες προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις στις αγροτικές περιοχές:

pp

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πότε έρχονται τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση, οι ιδιοκτήτες που υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση δεν θα πληρώσουν πρόστιμο.

Αυτό που θα πληρώσουν, αρχικά, είναι το πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ