ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητούνται εξοικονομήσεις από την επισκόπηση δαπανών στο Δημόσιο

Αναζητούνται εξοικονομήσεις από την επισκόπηση δαπανών στο Δημόσιο
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέο κύκλο επισκόπησης δημοσίων δαπανών δρομολογεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να εντοπίσει περίσσιες ή μη αποτελεσματικές δαπάνες.

Από σχετικές αποφάσεις προκύπτει ότι στο στόχαστρο έχουν βρεθεί τα υπουργεία Υγείας, Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων για τα οποία έχουν ήδη συσταθεί επιτροπές αξιολόγησης δαπανών.

Όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις, έργο των επιτροπών είναι ο εντοπισμός δαπανών μειωμένης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας καθώς και η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών ποσοτικοποιημένων προτάσεων, η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών προβλέψεων, λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά μεγέθη του υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων κατά το χρονικό διάστημα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Για όσους δεν το γνωρίζουν η επισκόπηση δαπανών είναι «τέκνο» του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και ουσιαστικά συνίσταται στον εντοπισμό μη παραγωγικών δαπανών των υπουργείων που μπορούν να ψαλιδιστούν. Το 2016 και το 2017 το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποτίμηση προτάσεων για πολιτικές εξοικονόμησης πόρων από τα υπουργεία, με σκοπό τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για την κοινωνική προστασία ευάλωτων πληθυσμών σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα με τρόπο διατηρήσιμο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Τις προτάσεις αυτές τις ενσωμάτωσε στους προϋπολογισμούς των ετών 2017 και 2018.

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων έγινε από τη Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης (ΔΑΔΓΚ) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μέσα από τη δημιουργία ενός μόνιμου και τακτικού μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του προγράμματος εξοικονόμησης, με μηνιαία υποβολή αναφορών, επιχειρήθηκε ο έγκαιρος εντοπισμός αποκλίσεων και η ανάπτυξη εναλλακτικών δράσεων σε περίπτωση απόκλισης από το στόχο. Επιπρόσθετα, δόθηκε έμφαση στην ουσιαστική αξιολόγηση της απόδοσης κάθε δράσης, ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίηση και να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση των σχετικών πολιτικών.

Για το 2018 από την επισκόπηση δαπανών προβλεπόταν αρχικά η εξοικονόμηση 320 εκατ. ευρώ, ο στόχος αυτός αναθεωρήθηκε στα 260 εκατ. ευρώ και τελικά προέκυψε πως το όφελος ήταν μόλις 88 εκατ. ευρώ.

Από το υπουργείο Εργασίας εξοικονομήθηκαν 30 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Υγείας 25,7 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 8,3 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Οικονομικών 6,3 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 4,9 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 3,7 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3,1 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2,6 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 1,6 εκατ. ευρώ, από υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 1,1 εκατ. ευρώ και από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξοικονομήθηκε 1 εκατ. ευρώ.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η εγκαθίδρυση κουλτούρας στους φορείς ότι η επισκόπηση δαπανών είναι μια συνεχής διαδικασία, η εκπαίδευση των φορέων στη μεθοδολογία παρακολούθησης της επίτευξης των εξοικονομήσεων και η προετοιμασία των φορέων για περαιτέρω εμβάθυνση στις διαδικασίες επισκόπησης και εντοπισμού αναποτελεσματικών δράσεων και πολιτικών.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ