ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηματολόγιο: Αυτά είναι τα έξτρα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Κτηματολόγιο: Αυτά είναι τα έξτρα δικαιολογητικά που χρειάζεστε
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Συνεχίζεται η διαδικασία Κτηματογράφησης για τους πολίτες, οι οποίοι σε ειδικές περιπτώσεις, εκτός από τα βασικά δικαιολογητικά, οφείλουν να προσκομίσουν περεταίρω έγγραφα. Παράλληλα, τη Μεγάλη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η προανάρτηση των πινάκων και των διαγραμμάτων για πάνω από 720.000 ακίνητα για το Δήμο Αθηναίων.

Οι περιπτώσεις για τις οποίες χρειάζονται επιπλέον έγγραφα είναι οι εξής:

Ακίνητα που έχουν αποκτηθεί με διαφορετικούς τίτλους

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, αν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με διαφορετικούς τίτλους (λ.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να καταθέσει όλους τους τίτλους.

Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία στην ενότητα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ».

Ιδιοκτησία γειτονικών ακινήτων

Εάν ένας ιδιοκτήτης έχει γειτονικά ακίνητα, τότε θα τα δηλώσει ως ενιαίο ακίνητο στο Κτηματολόγιο μόνον εάν η συνένωση προκύπτει από πράξη (π.χ. συμβολαιογραφική), η οποία έχει μεταγραφεί.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλει δήλωση για κάθε ακίνητο ξεχωριστά και θα επισυνάψει τον αντίστοιχο τίτλο για κάθε ακίνητο.

Ακίνητα από κληρονομιά

Για τα δικαιώματα του εκάστοτε ακινήτου που αποκτώνται μέσω κληρονομιάς, υπάρχουν δυο ξεχωριστές περιπτώσεις. Αυτές είναι η κληρονομιά με διαθήκη και η κληρονομιά χωρίς διαθήκη.

Στην πρώτη περίπτωση, αν το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του δηλούντος με διαθήκη, τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα:

 • ο τίτλος του κληρονομούμενου
 • ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
 • πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
 • πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς

Αν πρόκειται για κληρονομιά για την οποία δεν υπάρχει σχετική διαθήκη τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής έγγραφα:

 • ο τίτλος του κληρονομούμενου
 • ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • πιστοποιητικό ευγγυτέρων συγγενών
 • πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 • πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Έκτακτη χρησικτησία

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

Έγγραφα που κατά συνδυασμό λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι τα εξής:

 • λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.ό.κ.
 • μισθωτήρια
 • αποδεικτικά επιδότησης
 • συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων
 • έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου
 • συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου

Για την περίπτωση της έκτακτης χρησικτησίας για τη δήλωση στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτικά τα εξής:

 • Η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος (εκτός αν η θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής-
 • Ένα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα να αποτελεί το Ε9 που περιλαμβάνει το δηλούμενο ακίνητο.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ