ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως η κυβέρνηση θα αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,5%

Πως η κυβέρνηση θα αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,5%
CNN Greece

Με πολλά επιχειρήματα στη φαρέτρα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την άκαμπτη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο θέμα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.

Σήμερα η κυβέρνηση αναμένεται να στείλει το τελικό σχέδιο του νέου ασφαλιστικού στους θεσμούς, ώστε η διαπραγμάτευση επί του κειμένου των ελληνικών προτάσεων να αρχίσει στις 8 Ιανουαρίου.

Η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1% και των εργατικών εισφορών κατά 0,5% αποτελεί το βασικό δημοσιονομικό ισοδύναμο που προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να αποτρέψει την περικοπή των κύριων συντάξεων.

Οι θεσμοί διαχρονικά έχουν αποδεχθεί την επιχειρηματολογία παραγωγικών φορέων όπως ο ΣΕΒ και η ΕΣΕΕ ότι η υιοθέτηση μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα όπως η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θίγουν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Κατά την κυβέρνηση πολλά διαθέσιμα οικονομικά μεγέθη δείχνουν πως το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς να επιφέρει βλαπτικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το 2015 οι μέσες ονομαστικές ακαθάριστες αποδοχές στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται πως αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ η αντίστοιχη πραγματική αύξηση των αποδοχών ανήλθε στο 1,4% λόγω του συνεχιζόμενου αρνητικού πληθωρισμού.

Στον επιχειρηματικό τομέα η πραγματική αύξηση των μέσων καθαρών αποδοχών εκτιμάται πως έφθασε το 2015 στο 2%, κάτι που αποδίδεται και στις μεταφερόμενες επιδράσεις από τη μείωση των εργοδοτικών και των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών στα μέσα του 2014 (βάσει του Ν. 4254/2014).

Δεδομένης της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών κατά 1% και των εργατικών εισφορών κατά 0,5% προβλέπεται ότι το 2016 στο σύνολο της οικονομίας οι μέσες ονομαστικές ακαθάριστες αποδοχές θα αυξηθούν κατά 0,5%, ενώ το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα αυξηθεί κατά 2% στο σύνολο της οικονομίας και ενδεχομένως περισσότερο στον επιχειρηματικό τομέα.

Σημειώνεται πως ο αποπληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,7% τον Νοέμβριο του 2015 και αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα και τους επομένους μήνες (υποβοηθούμενος από τις χαμηλές τιμές των καυσίμων) κάτι που θα έχει θετική επίδραση στις πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων, καθώς σε κάποιο βαθμό θα συγκρατήσει τις πιέσεις από την αύξηση των εισφορών.

Ωστόσο, τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης αναγνωρίζουν πως εάν η αύξηση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών διατηρηθεί για πολύ και ειδικά όταν ο πληθωρισμός τελικώς ανακάμψει τότε το όποιο όφελος θα μετατραπεί αυτομάτως σε ζημία. Και για τον λόγο αυτό ξεκαθαρίζουν πως η όποια παρέμβαση στις ασφαλιστικές εισφορές θα είναι βραχύβια.

Για τους ίδιους το πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας από την αύξηση των εισφορών θα είναι μικρό. Βάσει εκτιμήσεων το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος το 2015 αυξήθηκε κατά 2% τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και στον επιχειρηματικό τομέα, κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα µε τον ευρύτερο δείκτη πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας µε βάση το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος το 2015 έναντι των κύριων εμπορικών εταίρων της βελτιώθηκε κατά 3,8% και έναντι της ευρωζώνης βελτιώθηκε κατά 0,7%.

Η Ελλάδα πλέον έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση μετά τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία στην εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας κόστους εργασίας μετά το 2000, θέση που αναμένεται να επηρεαστεί μόνον μερικώς από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και εργατικών εισφορών.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ