Πολλαπλά οφέλη από μια μείωση του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές από 24% σε 13%
Πηγή: EUROKINISSI

Το «φιλί της ζωής» στα νεόδμητα ακίνητα, δηλαδή σε αυτά ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών, θα έδινε η μείωση του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας από το 24% στο 13%, αυξάνοντας τη ζήτηση, την οικονομική δραστηριότητα, τα επίπεδα εργασίας και τα δημόσια έσοδα.

Στοιχεία που παρουσιάζονται από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, τεκμηριώνουν το πώς η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές από 24% σε 13% θα έδινε στους κατασκευαστές τη δυνατότητα μείωσης των τιμών πώλησης νέων κατοικιών κατά περίπου 9%, βελτιώνοντας τη σχετική τιμή των νέων έναντι των παλαιότερων κατοικιών και πως συνακόλουθα μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης για νέες κατοικίες και σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Το ΙΟΒΕ υποστηρίζει πως τα έσοδα από ΦΠΑ σε νέες οικοδομές διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλό επίπεδο την πενταετία 2013-2017 και κατά μέσο όρο ήταν 13,5 εκατ. ευρώ. Στη βάση αυτή εκτιμά πως μια μείωση του συντελεστή ΦΠΑ δεν θα είχε ιδιαίτερο δημοσιονομικό αντίκτυπο, αλλά θα έδινε μεγάλα κίνητρα σε κατασκευαστές και επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι, καθώς υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από το εξωτερικό για επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τις ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων από κατοίκους του εξωτερικού, είναι εύλογο να αναμένεται πως η μείωση του ΦΠΑ θα έχει αρκετά σημαντική οικονομική επίδραση, εφόσον, εκτός από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ένα μέρος των επενδύσεων από το εξωτερικό κατευθυνθεί σε νέες κατοικίες.

Κατά το ΙΟΒΕ η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, αφήνει ένα τμήμα ΦΠΑ που δεν συμψηφίζεται από τον κατασκευαστή με αποτέλεσμα τα έσοδα από τον ΦΠΑ να μην εκμηδενίζονται, αλλά να αυξάνονται ανάλογα με το επίπεδο των επενδύσεων. Προτείνεται δηλαδή ένα μέτρο οικονομικής πολιτικής με συγκεκριμένο και ελεγχόμενο δημοσιονομικό κόστος, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και, δυνητικά, σημαντικό όφελος για την ελληνική οικονομία.

Με βάση τις υποθέσεις του ΙΟΒΕ, η ζήτηση νέων κατοικιών θα μπορούσε με τη μείωση του ΦΠΑ να διευρυνθεί κατά 3,1% έως 12,4%, έναντι του επιπέδου επενδύσεων σε νέες κατοικίες το 2016, ή κατά 35 εκατ. ευρώ -140 εκατ. ευρώ. Το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 66 εκατ. ευρώ με 265 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση από 912 έως 3.650 θέσεις εργασίας. Τα δε έσοδα από φόρους και εισφορές εκτιμώνται υψηλότερα κατά 18 εκατ. ευρώ  έως 72 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης