ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταγγελίες ΠΟΜΙΔΑ για αλλαγές στη δήλωση στοιχείων Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Καταγγελίες ΠΟΜΙΔΑ για αλλαγές στη δήλωση στοιχείων Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς ΑΠΕ-ΜΠΕ

Να μην απαιτείται δήλωση στοιχείων Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις καταχώρησης τροποποιήσεων υφιστάμενων μισθώσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αφού αυτό δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, ζητά από την κυβέρνηση η ΠΟΜΙΔΑ.

Με επιστολή που απηύθυνε προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιάννη Μπάκα και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Πέτρο Τριάρχη η Πανελληνιά Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων σημειώνει πως ο νόμος 4122/2013 προβλέπει ρητά ότι η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική μόνον κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και όχι στις περιπτώσεις τροποποιήσεων υφιστάμενων μισθώσεων.

Όπως καταγγέλλει η ΠΟΜΙΔΑ, η ΓΓΠΣ, ερμηνεύοντας διασταλτικά πρόσφατη διάταξη του Ν. 4342/2015 που αναφέρεται στην καταχώρηση των στοιχείων των μισθωτικών συμβάσεων στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της, αξιώνει δήλωση στοιχείων Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και στις τροποποιητικές συμβάσεις υφισταμένων μισθώσεων, ενώ αυτό δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, καθόσον η συγκεκριμένη φορολογικού χαρακτήρα ρύθμιση δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι επεκτείνει την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και στις υπάρχουσες μισθώσεις.

«Αν λάβουμε δε υπόψη μας ότι οι περισσότερες τροποποιητικές συμβάσεις έχουν ως αντικείμενό τους την οικειοθελή μείωση του καταβαλλομένου μισθώματος, είναι όλως παράλογο να ζητείται ταυτόχρονα από τους εκμισθωτές και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης με δαπάνη τους», σημειώνει η ΠΟΜΙΔΑ στην επιστολή.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ